Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

  • Сподели:
Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

Кое прави дома ни специален?

Здравословният вътрешен климат превръща мансардното ни жилище в онова място, което ни дава спокойствие и уют в натовареното ни ежедневие.

Здравословният климат и енергийната ефективност са едни от най-важните фактори, по които оценяваме дома си. Голяма част от европейците определят здравословния климат в жилището като ключов за осигуряване на добър живот.

Често той е поставян дори преди фактори като отказването от цигарите или спортуването. Данните са от проучване на VELUX под надслов "Барометър на здравословния дом", провеждано всяка година от независими консултанти по поръчка на компанията за производство на покривни прозорци.

То цели изследване на нагласите и поведението на европейските граждани по отношение на комфорта в дома, консумацията на енергия и въздействието върху околната среда.

Здравословният климат у дома

Жителите на Стария континент определят добрия сън, свежия въздух и проветряването, както и обилното количество дневна светлина като изключително важни елементи, влияещи върху здравето. Проучването "Барометър на здравословния дом" ни показва следните любопитни данни:

• покривните прозорци VELUX пропускат поне два пъти повече дневна светлина в помещението, в сравнение с вертикалните прозорци.

• Наличието на дневна светлина през почти целия ден и максимално дългото й задържане в стаите има сериозни както видими, така и невидими ползи за хората.

• Естествената слънчева светлина подобрява значително циркадния ритъм на човек.

Изследване на "Edwards and Torcellini", проведено в САЩ, показва, че работоспособността на хората, изложени на дневна светлина по-продължително време, се увеличава с 15%.

В същото време по данни на Heschong Group способността на децата за учене нараства и те показват със 7 до 18 на сто по-добри резултати при усвояване на нови знания. И разбира се, слънчевата светлина се отразява на нашето настроение.

Всеизвестен е фактът, че през месеците с по-продължително слънцегреене, нивото на мелатонин в мозъка се увеличава, което премахва мрачните мисли и лошото настроение. Затова не е учудващ фактът, че по-добре осветените помещения, правят хората по-позитивни и усмихнати.

Естествена вентилация 

Естествената вентилация е друг ключов фактор, който прави мансрдния ни дом уютен и здравословен. Такъв тип вентилация може да се постигне много лесно и бързо благодарение на покривните прозорци VELUX.

Чрез тях се подобрява т.нар. "коминен ефект" и надеждно се осигурява здравословен вътрешен климат в жилището, сочи проучването "Барометър на здравословния дом".

Естествената вентилация намалява значително нивото на въглероден диоксид и влагата в помещенията, което е много важно за нормалното функциониране на човешкия организъм и за осигуряване на здравословни условия на живот.

Само за справка – в едно домакинство на ден се отделя средно по 8-10 л. влага. Проветряването увеличава също така комфорта на хората, обитаващи жилището, и заедно с това намалява риска от болести, като например алергия, астма и др.

Особено в есенно-зимния сезон, когато се регистрира пик на вирусните заболявания, проветряването на помещенията, където живеем и работим, е ключов фактор за избягване на сезонните заболявания и за намаление на тяхното епидемиологично разпространение.

И разбира се, не на последно място, по-добре вентилираните помещения допринасят съществено хората да бъдат по-бодри и свежи и като цяло да се чувстват по-добре.

Енергийната ефективност на мансардата

Друг важен фактор, който европейците оценяват много високо по отношение предимствата на мансардата, е енергийната ефективност. Всъщност темата е изключително актуална на Стария континент, а и не само, и като такава тя е залегнала в европейските програми за повишаване на енергийната ефективност, включително на сгради.

Според проучването на VELUX повече от половината домове в Европа са били подложени на ремонт или други по-малки промени с цел намаляване на разходите за енергия само в рамките на 5 години.

Важен елемент в постигането на висока енергийна ефективност е вграждането на покривни прозорци. Те осигуряват по-висок фактор дневна светлина, което води до значително спестяване на енергия. Енергийният баланс, който осигуряват покривните прозорци, е значително по-добър, отколкото този, постиган посредством вертикалните прозорци.

Енергийният баланс се изчислява на база слънчевата енергия, постъпваща в помещението, и енергията, която се губи от същото помещение. При покривните прозорци енергията, получавана директно от слънцето, е доста по-висока поради факта, че слънчевите лъчи през по-голямата част от деня влизат в стаята почти под прав ъгъл, без допълнително отражение или разсейване на светлината.

В същото време при вертикалните прозорци по-голямата част от слънчевата енергия, преминаваща през тях и постъпваща в помещението, е резултат от отражение на светлината от заобикалящите жилището сгради и околните улици. Крайният ефект е по-добрият енергиен баланс, реализиран благодарение на използването на покривни прозорци.

Умните прозорци – модерният път към дома на мечтите

Ефектът от покривните прозорци върху вътрешния климат в дома и неговата енергийна ефективност се увеличава многократно при използване на съвременни решения за умен дом. Такава система е например VELUX ACTIVE, осигуряваща вътрешен контрол на климата.

На практика тя осигурява здравословен климат в помещението напълно автоматично чрез умна система за проветрение, интелигентна защита срещу топлина и други съвременни функции.

Чрез VELUX ACTIVE се осигурява проветрение на мансардата три пъти дневно в зависимост от метеорологичните условия, което осигурява по-здравословен вътрешен климат в помещенията.

Благодарение на автоматичната връзка на системата със сателитите Netatmo и на базата на прогнозата за времето, VELUX ACTIVE управлява също така външните щори VELUX INTEGRA, предпазвайки помещенията от задаваща се гореща атмосферна вълна и прегряване.

И в допълнение, системата може да се управлява чрез гласови команди, което позволява бързо и изключително лесно да поддържате микроклимата в дома си такъв, какъвто го желаете.

Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

Всеизвестен е фактът, че през месеците с по-продължително слънцегреене, нивото на мелатонин в мозъка се увеличава, което премахва мрачните мисли и лошото настроение. Затова не е учудващ фактът, че по-добре осветените помещения, правят хората по-позитивни и усмихнати.

Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

Здравословният климат и енергийната ефективност са едни от най-важните фактори, по които оценяваме дома си. Голяма част от европейците определят здравословния климат в жилището като ключов за осигуряване на добър живот. Често той е поставян дори преди фактори като отказването от цигарите или спортуването.

Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

При покривните прозорци енергията, получавана директно от слънцето, е доста по-висока поради факта, че слънчевите лъчи през по-голямата част от деня влизат в стаята почти под прав ъгъл, без допълнително отражение или разсейване на светлината.

В същото време при вертикалните прозорци по-голямата част от слънчевата енергия, преминаваща през тях и постъпваща в помещението, е резултат от отражение на светлината от заобикалящите жилището сгради и околните улици. Крайният ефект е по-добрият енергиен баланс, реализиран благодарение на използването на покривни прозорци.

Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

Ефектът от покривните прозорци върху вътрешния климат в дома и неговата енергийна ефективност се увеличава многократно при използване на съвременни решения за умен дом. Системата VELUX ACTIVE осигурява вътрешен контрол на климата.

На практика тя осигурява здравословен климат в помещението напълно автоматично чрез умна система за проветрение, интелигентна защита срещу топлина и други съвременни функции.

Енергийна ефективност и здравословен вътрешен климат в мансардата

VELUX INTEGRА може да се управлява чрез гласови команди, което позволява бързо и изключително лесно да поддържате микроклимата в дома си такъв, какъвто го желаете.