Тайнственият свят на гъбите

  • Сподели:
Тайнственият свят на гъбите

Гъбите представляват отделно биологично царство, което е сухоземна форма на живот, неподвижно прикрепена към листа или стебла. 

Топлина и влага - това са двете задължителни условия за развитие на гъбите, които са толкова адаптивни, че може да се прикрепят върху всеки материал, включително и върху други животни

Гъбите имат огромно значение за живота на нашата планета. Те разграждат органичните съединения чрез гниенето и минерализацията и ги довеждат до прости неорганични вещества, затваряйки така хранителната верига - неорганичните вещества могат да се усвоят от зелените растения за изграждане отново на органични съединения.

Царството на гъбите е толкова голямо, че броят им е почти колкото сбора на всички останали растения, познати на Земята.

Досега има открити над 100 000 вида гъби. Науката смята, че над 200 000 вида гъби остават неоткрити.

Да се потопим в необятния и тайнствен свят на гъбите!

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / ekamelev

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / TomaszProszek

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / stevepb 

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / stux

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / LoggaWiggler

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / nidan

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / LoggaWiggler

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / stux

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / jarmoluk

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / steffiheufelder

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / adege

Тайнственият свят на гъбите

Снимка: pixabay.com / skeeze