Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

  • Сподели:
Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Vincent Callebaut Architectures, известни със зелените си проекти, които съчетават интелигентна архитектура с модерни решения за възобновяема енергия, официално представиха Arboricole - нова биофилна (любов към живота) сграда, която буквално довежда селското стопанство в големия град.

Обитателите на сградата ще могат да отглеждат зеленчуци на терасите си, благодарение на вълнообразната конструкция, която на практика представлява една огромна вертикална градина.

Arboricole има за задача да отговори на жизненоважния въпрос: как да адаптираме нашите европейски исторически градове към изменението на климата и произтичащите явления от големите наводнения, силните дъждове и горещите вълни?

За да помогне в борбата с тези природни бедствия, сградата е покрита с ендемични растения от региона на долината на река Лоара, които действат като "гъба", ограничавайки въглеродния си отпечатък, събирайки дъждовната вода и оптимизирайки качеството на живот на обитателите.

Освен това самите растения - 20 000 трайни насаждения, храсти и дървета - могат да абсорбират до 50 тона CO2 на година.

Проектирана на ъгъла на два големи булеварда в Анжер, Франция, Arboricole се издига до 35 метра от земята, позволявайки всяко едно кътче от сградата да бъде максимално залято със слънчевата светлина.

Освен растенията, които служат като шумова завеса, балконите имат и допълнителни акустични тавани, поглъщащи шумовото замърсяване от града.

Да разгледаме! 

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures

Уникална еко сграда със зеленчукови градини на терасите

Снимка: Vincent Callebaut Architectures