Зелен оазис в морето

  • Сподели:
Зелен оазис в морето

Към броя на нефтените платформи в света, които са над 1200, а разливите на петрола до момента са над 1900, се прибави и Noah Oasis - концепция за зелена платформа, вдъхновена от структурата на дървото.

Основната цел на своеобразния морско оазис е да превръща офшорните нефтени платформи във вертикални био местообитания, служещи за почистване на нефтените разливи и за възстановяване на увредените морски екосистеми.

Платформата Noah Oasis има коренна система (основа) от търби, които се активизират при всеки разлив на петрол в морето. Събраният материал се превръща в масло, от което се прави пластмаса, която пък служи като строителен материал за създаването на коралови рифове.

Енергията от разлетия петрол служи и за поддържане на злината върху надморската част на платформата, която е спирка за мигриращите птици.

На Noah Oasis има разположен и изследователски и възстановителен център, предназначен за всички морски обитатели, пострадали от дейността на човека.

Снимки: arch2o.com

Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето
Зелен оазис в морето