Три прекрасни стихотворения за Коледа

  • Сподели:
Три прекрасни стихотворения за Коледа

Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич, е един от най-големите християнски празници. На него християните честват раждането на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.

HighViewArt.com събра трите си любими стихотворения за Коледа: 

БОГОВИЦА

Боговица на полица,
ври на огъня кървица.

Ще се роди Боже чедо,
ой, Коледа, мой Коледо.

Ще разчупим боговица,
по коматче на дечица.

Стани нине господине,
посрещни ни, подари ни.

Петко Р. Славейков

***********

РОДИ СЕ БОГ

Роди се Бог! Славете Го!
Христос е тук! Срещнете Го!
Сторете му в душите място!
Сърцата превърнете в ясли!

И направете Му поклон —
да влезе Той във всеки дом,
та дето мракът е витаел,
звездата Му да засияе!

Архимандрит Серафим (Алексиев)

***********

КОЛЕДАТА ДА БЪДЕ В БЯЛО...

Снежно ми е на душата,
искам сняг да завали.
Да донесе радост на децата,
и шумни, весели игри.

Да покрие с доброта земята,
че от толкоз мъка я боли.
Да покълне обич във сърцата,
а в очите – да заблестят мечти.

И отново в утрото да се роди,
в бялото на тази зима снежна –
онази любов, с която да претвори
светa в обич – нежна.

Снежно ми е на душата –
чисто, светло – заискряло.
И сякаш в дете превърнах си мечтата –
Коледата – да бъде в бяло.

Darini - Д. Тодорова