21 март - Международен ден на хората със синдром на Даун

  • Сподели:
21 март - Международен ден на хората със синдром на Даун

На този ден хората със синдром на Даун и тези, които живеят, грижат се и работят с тях по целия свят, организират и участват в различни дейности и събития за създаване на единен глобален глас, който се застъпва за правата и благосъстоянието на хората с Даун синдром.

Ден, създаден за повишаване на обществената осведоменост, насърчаване на приобщаването, насърчаване на застъпничеството на хората, живеещи със синдром на Даун.

През 2007 г. СЗО признава 21 март за Международен ден на хората със синдром на Даун.
През 2011 г. ООН следва примера, подкрепяйки решението на СЗО за 21 март и също така признава тази дата за Световен ден на синдрома на Даун.
През 2012 г. Световният ден на хората със синдром на Даун се отбелязва за първи път.

Защо Световният ден на хората със синдром на Даун има значение?
Синдромът на Даун засяга приблизително 400 000 семейства само в Съединените щати. Световният ден на хората със синдром на Даун помага на обществеността да се образова какво представлява всъщност този синдром, опасен ли е, как може да се живее с него. Също така обществото трябва да се стреми да насърчава хората със синдром на Даун да участват в ежедневни дейности, за да могат да живеят пълноценен живот и да играят жизненоважна роля в своята общност.

Постиженията и приносът на хората със синдром на Даун често се пренебрегват. Поради тази причина в High View Art много пъти сме представяли на вниманието ви различни истории, свързани с живота на тези хора, техните трудности и успехи.
Това е с цел да подчертаем положителното им въздействие , както и признанието, което заслужават.
Всяка година едно на всеки 700 бебета в САЩ се ражда със Синдром на Даун. Причината обаче все още е неизвестна. 

Съществуват три вида синдром на Даун:

Тризомия 21
Тризомия 21 означава, че има допълнително копие на хромозома 21 във всяка клетка. Това е най-честата форма на синдрома на Даун.

Мозаицизъм
Мозаицизъм възниква, когато дете се ражда с допълнителна хромозома в някои, но не във всички клетки. Хората с мозаечен синдром на Даун са склонни да имат по-малко симптоми от тези с тризомия 21.

Транслокация
При този тип синдром на Даун децата имат само допълнителна част от хромозома 21. Има общо 46 хромозоми. Въпреки това, един от тях има прикрепена допълнителна част от хромозома 21.