Фондация „ПОдЛЕЗНО“ развива умения на деца лишени от родителска грижа чрез изкуство

  • Сподели:
Фондация „ПОдЛЕЗНО“ развива умения на деца лишени от родителска грижа чрез изкуство

Проект „Изкуство за щастливо детство“ помага на деца да развият артистични, комуникационни и практически умения

Екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ реализира проект „Изкуство за щастливо детство“, който цели да развие артистичните, комуникационни и практически умения на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Констанца Ляпчева“, град Долна баня, чрез подобряване на тяхната среда и създаване на творчески продукти – обрисуване на къщички за птици и торбички от плат. Това е поредната инициатива на фондацията, която подпомага деца и млади хора в тяхното творческо развитие и изгражда в тях умението да оценяват и пазят заобикалящата ги среда.

„Целият проект е обединен от темата за птиците като символ на детския дух, мечти и свобода. Върху оградата на дома нарисувахме стенопис, на който две момиченца от различни раси пускат на свобода врабче, превръщащо се в синигер, сокол и накрая – орел - символ на силата на единността и съвместната работа. Птиците на стената, както и тези, нарисувани от децата върху торбичките бяха подбрани от “Българско дружество за защита на птиците”, които освен това разказаха на децата за различните видове птици около тях и как могат да ги разпознават. Те помогнаха също така при избора на модел, материали и цветове за къщичките за птици, които да предразполагат дивите птици наистина да гнездят в тях“, споделят художниците на “ПОдЛЕЗНО”, Димитър Стафидов, Ния Батанова и Златина Илиева.

„Преди да бъдат нарисувани от децата от дома, торбичките и къщичките бяха изработени от учениците в Професионална гимназия ПГ Христо Ботев - Долна баня. Съвместната работа и стремежа към обща цел допълнително спомогна за интеграцията на децата сред връстниците им. Завършените торбички и къщички ще бъдат обявени за продажба и всички средства от тях ще бъдат дарени за нуждите на децата от дома“, коментира Юлия Иванова, съосновател на “ПОдЛЕЗНО”.

Като част от проекта децата се включиха и в обучение Въведение в предприемачеството за младежи, проведено от членове на Българска фондация за изследвания, образование и предприемачество (Bfree) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Димитър Татарски от „Характер.бг“ - партньор на проекта „Изкуство за щастливо детство“, организира разнообразни игри за децата, развиващи техните различни страни на характера им като социална и емоционална интелигентност, упоритост, благодарност, надежда и много други. Любимата игра на децата включваше парашут и цветни топки, които те съвместно трябваше да задържат на място, а след това и разпръснат наоколо.

Целият проект е документиран в кратък филм, в който интервю даде и директорката на центъра, г-жа Милена Мачканова, разказвайки за трудностите, с които се сблъсква и надеждите, които има за бъдещето на дома и децата.

Проект „Изкуство за щастливо детство“ е финансиран по програма „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“.

Видео от инициативата: https://vimeo.com/650266264


 

Повече за Фондация „ПОдЛЕЗНО“

ПОдЛЕЗНО е създадена като младежка инициатива на 6 септември 2013 г. с цел творческото обновяване и добавяне на нови функции в занемарени градски пространства. От 2017 г. е регистрирана като фондация в обществена полза.

Първоначалният фокус на организацията са подлезите, които са възприемани от минувачите като неприятни и потискащи пространства. Обновени по творчески начин, тези места придобиват съвсем нов статус и въздействие. Творчеството и превъплътените тематики, вдъхновени от заобикалящата подлеза среда, заедно със светлината и чистотата, създават усещане за безопасност, събуждат любопитството и възпитават градска култура у преминаващите. Въвличането на доброволци от различни възрасти и социални групи от своя страна помага за това хората да припознават заобикалящата ги среда и да я пазят.

Освен за физическото обновяване на занемарените пространства, екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ се грижи и за тяхното насищане с нови функции и символика, както и за тяхното оживяване. Мечта на екипа е те да се превърнат в нетрадиционни културни кътчета в града и да заживеят свой “живот” след обновяването. Затова фондацията организира различни събития, свързани с тематиката на обновеното място - концерти, флашмобове, работилници за деца и възрастни, кампании за събиране на ненужни материали и тяхното преизползване за нови цели, филмови прожекции и други.

Извън подлезите, по покана на партньори и съмишленици, екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ започна да разширява дейността си с обновяване на различни екстериорни и интериорни пространства, включително детски и учебни заведения, център за социализация, споделени работни пространства и други. В портфолиото им са включени и други  креативни инсталации и намеси, както и изготвяне на двуизмерни и триизмерни визуализации на различни проекти.

Повече за Фондация „ПОдЛЕЗНО“ можете да откриете на адрес https://podlezno.org/