Методът ''Социален цирк'' подобрява образованието и интеграцията на деца и младежи със специални потребности в България

  • Сподели:
Методът ''Социален цирк'' подобрява образованието и интеграцията на деца и младежи със специални потребности в България

На 30 май 2022 г., в Мини Арт Център - София ще се проведе “Международна среща за метода Социален цирк” с участието на български и чуждестранни експерти в методологията, ще се представи първата българска “Книжка-помощник за социалния цирк” по темата, както и практически демонстрации по метода “Социален цирк”.

Официален гост е Н.П. Йес Брогорд Нилсен, посланик на Кралство Дания.  Проектът се финансира от програма "Европа" на Столична община 2021 г. в партньорство с Circus Tvaers (Дания).

На 30 май 2022 г, от 14:00 до 17.30 часа, в новото пространство за цирково обучение и тренировки Мини Арт Център (София, ул. „Първа българска армия“ 135, кв. Орландовци) в София, ще се проведе международната среща част от  проекта „Обучение в метода на социалния цирк за учители и социални работници“ на изпълняван от Фондация Мини Арт, който  подобрява образованието и интеграцията на деца със специални нужди, както и въвеждането на иновативната и ефективна практика на социалния цирк  у нас.

В рамките на срещата,  учители, социални работници и посетители с интерес към цирковото изкуство и социалните дейности, ще могат да се запознаят с целите и методологията на “Социален цирк”, представен от Гео Калев, както и с учебното помагало "Книжка-помощник за Социален Цирк" на Галина Риом-Ройбек и Владимир Николов.

Събитие включва и онлайн презентация с участието на директора на социалния цирк “Cirkus Tværs” - Дания. В дискусията ще вземат участие и вече сертифицираните по Метода на социалния цирк курсисти, които през месеци април и май преминаха през специално обучение. 

Целите на срещата са да се идентифицират и посочат добри практики, както и да се начертае цялостна визия за интегрирането на иновативната практика в образованието и социалните услуги в България.
Проектът се финансира от програма "Европа" на Столична община 2021 г. в партньорство с Circus Tvaers (Дания).

“Едно от най-големите предизвикателства в работата с уязвими деца, е как да ги ангажираме пълноценно в учебния процес, имайки предвид техните нужди, интереси и способности. Често описваме тези деца като „различни“ или „проблемни“, имайки предвид, че тяхното поведение не се вписва в очакванията и изискванията на училищното обучение и извънкласните дейности. Обикновено в животите на такива деца присъстват травмата и отхвърлянето.

Ние предлагаме един по-различен подход в работата с „различните деца“, споделят авторите на иновативния метод и организатори на събитието от фондация Мини Арт, чрез чийто курс до този момент вече преминаха и сертифицираха над 50 социални работници и учители от сферата на социалната педагогика.

Социалният цирк е различен от традиционния, професионалния, с това че придава важност по-скоро на опита на участниците, отколкото на резултата от опита. Методът минава отвъд естетическата и развлекателната роля и набляга на установяване на връзки между участниците и общността. С други думи – за социалния цирк пътят е не по-малко важен от резултата и това освобождава и вдъхновява.

Има няколко принципа, които определят социалния цирк – създаване на сигурна и забавна среда; връзка с общността; даване на възможност за изразяване и творчество; сътрудничество между социална работа и цирк; продължителност във времето; оценка на нуждите на участниците; партньорско отношение с тях.

Входът за срещата е свободен и става при предварително записване на miniartfest@gmail.com или по телефон: 0897555484

Повече за социалния цирк като поява и концепция:

Концепцията за „Социален цирк“ възниква в Европа през последните години на 20 век и набира популярност като подход за овластяване на уязвими групи с цел тяхната по-добра интеграция в обществото. Основната идея е чрез обучение в елементи на цирковото изкуство, целевата група да придобие базисни умения, които да увеличат шансовете за по-добра интеграция в обществото.

Подходът надгражда съществуващи вече психодрама и ролеви игри, като съчетава физическите упражнения и уменията за постигане на баланс и синхрон с психологическата помощ свързана с придобиване на нови социални и комуникативни умения.

Фондация Мини Арт развива и интегрира Метод “Социален цирк” в България от 2018 година, като до този момент е осъществила  изключително успешни инициативи, сред които циркови представления в Централен софийски  затвор, бежански лагери, центрове за лица с увреждания и още много други.