Предложение за Стратегия за Розата представиха в министерството обединените браншови организации

  • Сподели:
Предложение за Стратегия за Розата представиха в министерството обединените браншови организации

Предстои работа по документа с експертите на ведомството и промени в закона

С безпрецедентно обединение на водещите браншови организации в сектор розопроизводство и етерично маслени култури, вчера в Министерство на земеделието беше представено предложение за Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка.

Зам. министър Тодор Джиков и шефът на дирекция Растениевъдство Петър Кировски поеха ангажимент да възстановят дейността на междуведомствената група, която през 2020 година започна работа по стратегия за сектора. 

Сред акцентите на Стратегията, предложена от браншовиците, са: въвеждане на обвързано финансиране за земеделските стопани, включване на сектора в специализирани програми за наемане на работна ръка; обвързване на държавните стимули и регулация с научни изследвания за запазване качеството на розата и розовото масло, както и внедряване на иновации; възстановяване и разширяване на позициите на България на външните пазари на продукти от маслодайна роза и утвърждаване на розата като символ на България, укрепване на връзката с туризма.

За да подсигурят устойчива работна група, която да продължи работата по Стратегията в рамките на министерството и между институциите, от Земеделието поеха ангажимент да инициират промяна в Закона за маслодайната роза, която урежда въпроса.

Зам.-министър Джиков се ангажира още и с добавянето на розопроизводителите в схемата за ноемврийското пръскане, както и с действия за утвърждаване ролята на Държавната лаборатория за изследване и сертификация като гарант за качеството на етеричните масла, които България изнася в чужбина.

По предложението за Стратегията е работила група в състав: Веселина Ралчева - Българска Асоциация на Биопроизводителите; Веселин Ганчев - Българска национална асоциация етерични масла парфюмерия и козметика (БНАЕМПК); Гергана Андреева - Българска национална асоциация етерични масла парфюмерия и козметика (БНАЕМПК); Константин Георгиев - “Робертет България” ЕООД; Вангел Биков / Мариан Русев – БАППЕМК; Владимир Стоянов и Миряна Георгиева - сдружение “Българска розова долина”; Пламен Станковски - БУЛАТТАРС ООД; Станко Станчев - Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК); Христо Николов - Национална асоциация на розопроизводителите.