В международния ден на грамотността АБК съобщава тревожни резултати национално социологическо проучване ''Българинът и четенето''

  • Сподели:
В международния ден на грамотността АБК съобщава тревожни резултати национално социологическо проучване  ''Българинът и четенето''

В международния ден на грамотността - 8 септември (четвъртък) от 10:00 часа в EVENT SPACE 2020 (бул. „България" 1, до кино „Люмиер") Асоциация „Българска книга" ще представи официално тревожните резултати от национално социологическо проучване на читателските нагласи, изготвено от „Алфа рисърч" по с подкрепата на национален фонд „Култура", програма „Публики".

Проучването е част от дългогодишната стратегия на АБК за наблюдение на читателските практики и целия книжен сектор у нас и се реализира в период от 4-6 години.

В рамките на събитието ще дадем думата на специалисти, които ще анализират тенденциите в книгоиздаването и четенето, връзката им с нивото на културата и грамотността в страната.

Ще присъстват представители на: Президентска институция на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на финансите, Българска библиотечно-информационна асоциация, Асоциация „Съвременни читалища", членове на Европейския парламент и Европейската комисия, представители на политическите сили, писатели, общественици и др.

Събитието е част от #КаузаГРАМОТНОСТ.В международния ден на грамотността - 8 септември (четвъртък) от 10:00 часа в EVENT SPACE 2020 (бул. „България“ 1, до кино „Люмиер“) Асоциация „Българска книга“ ще представи официално тревожните резултати от национално социологическо проучване на читателските нагласи, изготвено от „Алфа рисърч“ по с подкрепата на национален фонд „Култура“, програма „Публики“.

Проучването е част от дългогодишната стратегия на АБК за наблюдение на читателските практики и целия книжен сектор у нас и се реализира в период от 4-6 години.