Кой пише съдбата ни – свръх висши сили или хора

  • Сподели:
Кой пише съдбата ни – свръх висши сили или хора

Казват, че човек е роден с предначертана съдба, в която никой друг не може да има намеса, освен Божията ръка. Всъщност ако се замислим за видовете енергия, които изпълват всяка душа с живот ще разберем, че нашият дух и съзнание имат пряк допир до онова, което в момента преживяваме и това се случва, чрез нишката от избори, които са успели да ни тласнат към дадени действия или да ни вкарат в конкретна ситуация. 

Всичко е плод не само на изживяното до момента, но и на решенията, които ни поставят в определени ситуации, имащи за цел да ни подскажат житейските уроци, които ни е подготвила съдбата. Ако се замислим ще разберем, че освен Господния пръст в съдбата ни намеса имат нашите мисли, действия и решения, именно те са това съдбоносно колело, което ни отвежда на моменти към най-високите върхове, в други пък към най-дълбоките пропасти. 

Казват, че човек трябва много да внимава какво си пожелава от Вселената, защото съществува вариант и да не бъде удовлетворен, когато тя му изпрати това, за което си е помечтал. Всеки един човек по света притежава способността да променя събитията в живота си, благодарение на всички избори, които има и пътищата, които го отвеждат до определена цел и решение. Ние можем да влияем на моментните и бъдещи събития от своя живот, чрез всички подсъзнателни и съзнателни мисли, които ни отвеждат или в задънени улици или на мястото, на което много искаме да стигнем. 
Много е просто, всичко е в главата ни, но човек трябва да се научи да го доразвива, обработва и моделира по начина, по който ще бъде най-удовлетворен от подарените му дни живот, но и затова се изисква духовна сила и много чиста вяра!

Подсъзнателно човек може да насочи мислите си в посока управление, като ги закодира към определени действия, имащи за цел да го доближат до желания живот. Ние не пишем правилата, нито пък знаем с колко време разполагаме на този свят, но пък притежаваме ключа към изпълнението на своята мисия, с която сме изпратени на земята, като този ключ ни помага да подредим своите дни, месеци и години живот, както преценим за най-правилно. Защото всъщност държим химикалката, но мастилото в нея го сипва Господ и за жалост за всекиго е различно количество, затова то не винаги ни достига да нарисуваме щастливия край на своя вълшебен роман.

Колкото повече вярваме, че можем да напишем съдбата си и да променим живота си, толкова по-скоро Вселената ще ни изпрати подходящите възможности, чрез които първо да изтрием досегашните си грешки, след което да моделираме бъдещето си!
Както в нас, така и около нас има постоянно циркулираща енергия, която е напоена от различни мисли, емоции и чувства, а когато успеем да я насочим към продуктивни стъпки, ще можем да открием своя смисъл на съществуване. Казват, че когато човек достигне до етап на пълно съзерцание и в главата му достигнат отговорите на всички житейски въпроси, той вече е успял да разбере смисъла на своето съществуване и целта, с която е изпратен тук, на Земята. 

Животът ни е съвкупност от нашите мисли, действия и поредица от грешни и правилни избори. Всички тези неща в действителност са оплели тази нишка, която образува земното ни съществуване и постоянно ни дава своите мъдри житейски уроци. Колкото повече уроци научаваме от съдбата, толкова повече информация събираме, която ще ни помогне за бъдещите избори и решения, които ще се наложи да вземем! Ние сме силата движеща колелото, затова е важно винаги да се стремим да го насочваме към красотата, добрината и любовта, защото те са тези енергии, които имат способността да издигнат човешката душа в небесата!

Всеки човек може да рисува и да напълни със съдържание своя лист от голямата книга, без значение, че Господ предварително се е разписал отдолу! Хората са надарени със свръх висша способност да мислят и подреждат всяка нишка в живота си, затова е време да осъзнаем, че всяка наша погрешна стъпка и негативно послание към другите ще ни изпращат на места, които не искаме да обитаваме и които отнемат енергията ни. Божията сила определя човешкото време на Земята, но хората са тези, които решават, как да го използват и дали да бъдат добри и положителни или да загубят своето време в мрака и негативността, където всичко изглежда напълно безсмислено и загубено във Вечността!