Най-силните духовни послания, които ни изпраща учителят Петър Дънов

  • Сподели:
Най-силните духовни послания, които ни изпраща учителят Петър Дънов

''В най–големите страдания трябва да виждате любовта на Бога. Нищо не трябва да бъде в състояние да ви накара да кажете, че Бог е жесток. То е изпит за вас. И при най-трудните условия, трябва да кажете: ''Бог в когото аз живея е благост'' и тогава ще почувствате благостта. Ако животът се състои само от страдания, тогава откъде се е взел този вътрешен импулс във вас, че искате да бъдете щастливи. Този импулс е от Бога. Той ви казва: ''Не се смущавай от нищо!'''' – Петър Дънов

Петър Константинов Дънов е живял в периода между 1864 -1944 година. Българският философ е успял приживе да създаде едно силно разпространено религиозно философско учение, а именно ''Всемирното бяло братство'', което се опитва да предаде на своите последователи най-могъщите човешки добродетели, като любовта, прошката, истината, правдата и най-вече духовната мъдрост, която не само обогатява човешкото съзнание, но и ни показва вярната посока.

Пътят на духовния учител е осеян с желанието да разкрие пред всички хора, онези силни импулси, които дават живот в човешката душа и да ги насочи по пътеката на благородството, хармонията и добрината, които всеки човек трябва да раздава с пълни шепи, за да може съдбата от своя страна впоследствие да се отплати подобаващо на всеки, който е успял да съхрани и пренесе в себе си единствено чисти и топли емоции помисли. В живота на този мъдрец не винаги е присъствало само щастието, но най интересният факт е, че самият той е открил най-правилния начин, чрез който да трансформира всяка лоша дума, която чува и всяко негативно послание, което му изпращат отсреща, благодарение на своите мъдри духовни послания, които е успял да остави и след себе си на хората по цял свят.

Той е успявал да вдъхне кураж на тези свои ученици, които са изгубили по някакъв начин вярата в духовната си сила, като им е предал едни от най-ценните житейски правила, които им гарантират успех във всяко следващо начинание.

''В живота си човек трябва да бъде смел. Страхливият човек нищо не може да постигне в света. Човек, който се съмнява, не може да придобие това, което иска. Човек, който мрази, не може да постигне това, което иска. Човек, който мисли зло на другите, не може да постигне това, което иска. За да има полезни постижения, човек трябва да бъде умен и да има вяра в това, което иска да постигне. Ако любите някого и имате вяра в него, тази вяра ще ползва преди всичко вас!'' – Петър Дънов

Българският духовен учител се е опитал да предаде духовната си мъдрост именно, чрез своето окултно учение, обхващащо хилядолетни традиции и духовни практики, които помагат за усъвършенстване на духовното развитие при всеки човек, който иска да промени себе си и начина си на живот. Неговите послания са предимно мотивиращи и носещи много силна енергия, която Дънов успява да предава на учениците си, дори и осемдесет години след смъртта си.

Чрез мъдростта и позитивизма, който вдъхва на своите поклонници и събратя, този духовен учител успява да обедини наистина изключително много хора по целия свят, за да им помогне, да ги напътства и да сподели с всеки един от тях своите научени уроци и поуките, които самият Дънов е могъл да събере приживе.

Като един от тях се е състоял именно в енергията, която човек попива и излъчва, както и магнитните полета, които образуват една невидима емоционална обвивка около нас и така, например самият Дънов е споделил със своите ученици, колко в действителност е важно човек да носи чисто сърце, необременени мисли - задължително насочени в положителна посока. Така когото и да срещне по пътя си няма да има проблем с този човек, защото той ще му предава своите позитивни вибрации и отсреща ще получава винаги разбиране, любов и подкрепа.

Толкова проста рецепта за щастие, която кара хората да надникнат в душата си и да извадят на показ най-красивите чувства, които носят, вместо да се затварят в себе си и да се вглъбяват във вредните емоции, които притежават способността да ни разболеят и заличат от този свят. Човек, който съхранява чисти мисли в съзнанието си, няма как да бъде нещастен и недоволен от живота си!

''Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре предразположен към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел!'' – Петър Дънов