Петър Дънов: Станете господари на себе си

  • Сподели:
Петър Дънов: Станете господари на себе си

Подбрахме за вас десет правила в живота, оставени ни от учителя Петър Дънов:

1. Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората на себе си. Ако станете господари на себе си, мнозина ще ви последват.

2. На богатите трябва милосърдие, а на бедните – търпение.

3. Трябва да знаете, че вие не можете да предадете на хората онова, което вие нямате в себе си.

4. Един човек, който не люби своята душа, другите не могат да го любят. Затова аз бих ви казал: да обичате душата си с всичкото си сърце.

5. Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.

6. Не бързайте да си давате съвет, да се учите, защото винаги ще се раздразнявате един друг.

7. Вие трябва да се пазите, да не се сближавате много един до други, защото вземете например, щом две дървета се сближат много, изсъхват. За да вървят, трябва да съществува известна дистанция помежду им.

8. Спрямо човеците, всякога трябва да даваш толкова, колкото взимаш.

9. Няма желание, няма мисъл у вас, която да не се осъществи, само че всяка на своето време, не бива да бързате, да изваждате вложеното в банката в аванс.

10. Не се насилвайте, защото с насилие и мъчение работа не се върши.

Източник: beinsa.bg