Състоянието Нирвана – как да го постигнем

  • Сподели:
Състоянието Нирвана – как да го постигнем

В духовния свят човек успява да премине през различните нива на опознаване на своята собствена същност и душа. Когато успеем да освободим душата си от всички земни товари, ние ще успеем да се извисим над материалното и ще се пробудим за невидимата сила, която ни отваря вратата към удовлетворението и вечната духовна свобода. Нирвана е най-висшата цел в Будизма, която е пряко свързана с мащабното прочистване на болката и превръщането ѝ в Божествена енергия, вътрешно удовлетворение и отказване от външните земни блага. Колкото по-близко се чувстваме до висшата сила, толкова по-силни ще бъдем духовно!

Нирвана е духовната дълбочина, в която човек попада след като приключи земната си мисия, както и момента преди да бъде изпратен на земята. Когато човек е ограничен и изпитва страхове да надникне по-надълбоко в себе си, той няма как да изпита подобен тип състояния, които да го преведат по пътеките на могъщата свръх енергия. Откъсването на човек от земните потребности и от външния свят и преминаването му на друго по-висше духовно ниво го доближава, още по-силно до индивидуалния дух. Човек е изграден от енергия и това, което ние носим, съхраняваме и предаваме на останалите се крие точно в тези частици енергия, облечени под формата на емоции и чувства, които ни отличават от всички останали създания на Земята.

Състоянието Нирвана е насочено именно към намирането на този ключ към вътрешната хармония и прочистването на съзнанието от цялата негативна енергия, която сме успели да натрупаме до момента. Човешкият живот е изграден от няколко цикъла, като всеки един от тях е закодиран да поднесе една част щастие и една част страдание! След като приключат тези етапи, човек може да усети божествената енергия на висше ниво. Нирвана е духовно състояние, което ни откъсва от всички негативни човешки състояния и емоции, като ни превежда по пътеките на мъдростта и освобождаването. 

За да достигнат до подобно състояние за будистите са нужни много усилия, духовни практики и медитации, а Нирвана е финалната степен на всички духовни упражнения, които практикуват години наред и от които се учат на праведност, мъдрост и свобода на съзнанието. 
Когато човек се научи да следва пътя на мъдростта ще успее да получи и отговорите на тези въпроси, които животът не обича да ни дава навреме и ще се извиси над всичко земно и плътско, което не може да пренесе след като приключи неговата мисия тук на земята. 
Можете да постигнете духовно извисяване, чрез молитви и овладяване на съзнанието си с помощта на медитативни техники, помагащи ни да вникнем през тишината на собствения ни ум, отключваща достъпа до божествената сила. За да достигне това състояние човек трябва да насочва молитвите си в посока, в която ще получите духовна енергия. За тази цел трябва да освободи съзнанието си от всички земни притежания и емоционални потребности, които са просто един безсмислен товар, който отслабва човешките сили.

Когато достигнете до етап, в който можете да контролирате съзнанието си, е нужно да овладее своите емоции и да не се страхувате да изпитвате състрадание и любов, защото това са чувствата, които ни издигат директно към по-висшите сили и ни дават духовната свобода да изберем пътя, по който ще поемем след като нашите земни дни приключат. Състоянието на ума ни трябва да бъде насочено единствено към позитивни мисли, както към мир, любов  и хармония, ако искаме да бъдем свободни от оковите на битието и да се издигнем над страданието, злобата и всички нещастия, които ни изхабяват духовно. За да можем да изчистим душата си трябва да се съсредоточим върху добрите дела и да носим само любов в душите си!

Един човек може да постигне състояние на Нирвана, единствено когато е успял да овладее всички духовни техники, чрез които да въздигне духа си и да се доближи до висшата божествена сила!