Седем правила на духовно извисения и свободен човек

  • Сподели:
Седем правила на духовно извисения и свободен човек

За да преминем през бурята на ежедневието и да съхраним своя вътрешен мир, неимоверно е нужно да положим много усилия насочени в тази посока. Мъдрият и духовно пречистен индивид знае, че човек трудно би могъл да се пребори с вселенските закони, както и да промени своята карма, но ако държи да живее в хармония с околния свят и да съхрани баланса трябва да спазва тези основни правила и никога да се подава на натиска от чуждо влияние. Знаете ли, че когато човек поеме по пътя към отвъдното в първите часове, той носи със себе си своя духовен багаж, който е успял да събере през земните си дни и ако в него присъстват положителни емоции, като любов, щастие и хармония, пътят му към небесата става много по-лек и красив, защото той вече е намерил смисъла на съществуването си.

1. Не е нужно до себе си да имаш хиляда човека, за да бъдеш щастлив, защото и сам си способен да откриеш вътрешната хармония, само ако успееш да надникнеш дълбоко в душата си.

2. Човешките мисли в голям процент се градят на нереални представи, свързани с неизпълними задачи и безсмислени мечти, затова трябва да адаптираме своя ум към по-простичките неща, за да можем да бъдем значително по-удовлетворени в земния си път.

3. Духовно извисеният човек стои над всичко материално и носещо еднократни удоволствия, защото вече знае как да управлява системата на своите емоции и да ги насочи единствено към полезни цели, които ще му донесат усещането за свобода и съвършенство.

4. Мъдрият човек практикува един лесен спорт, основаващ се на пълно игнориране на конфликтите, защото това е единственият метод, чрез който може да съхрани нервната си система, както и психиката си здрави за по-дълъг период от време.

5. Духовно извисеният индивид се е научил да преобразува лошата енергия в положителни жизнени сили, с които да подхранва своите мисли и душа, именно затова той е един от малкото хора, които са успели да открият смисъла на живота и пълното удовлетворение от него.

6. Човек сам гради съдбата си и решава дали да живее в хармония с всички останали или просто да обърне гръб на любовта, но ако избе второто, той е обречен на вечно търсене и духовна липса на най-важните сегменти, които изграждат цялото му същество.

7. Колкото повече позитивни чувства пренасяме, предаваме и съхраняваме в душата си, толкова по-лек ще бъде полетът ни към отвъдното.