Тайните на сънищата – пренасяне в друго измерение

  • Сподели:
Тайните на сънищата – пренасяне в друго измерение

В Източните култури се смята, че човек носи три тела със себе си, които са съвкупност от душа, енергия и материя. Други култури вярват, че човешкото тяло е изградено от физическо тяло и фини материи, които всъщност са милиони клетки с предварително закодирана информация. В Християнството се смята, че човек е сътворен от разумна душа по образ и подобие Божие. В Будизма човешката обвивка е смятана за обединение от висш разум, духовна енергия и физическо тяло. 

Човешките сънища са начин, чрез който човек успява да пренесе своето духовно тяло в различна Вселена, без дори да помръдва своето физическо тяло. Когато сънуваме можем да изпитаме различни усещания и те да изглеждат повече от реални, защото едно от нашите тела е преминало в друго измерение. 
Заспиваме вечер и се отдаваме на пълен покой, след което сънуваме някакъв страшен кошмар, от който на сутринта се събуждаме и той ни изглежда толкова реален, че ние самите не успяваме да повярваме, че това е било само сън. Когато човек сънува, подсъзнателно той се откъсва за момент от физическата Вселена и от заобикалящия го свят, пренасяйки своето съзнание и душа в по-различно измерение. 

Още в Древността хората са смятали сънищата за нещо, на което трябва да обърнат специално внимание и което би могло да им бъде от полза. Постепенно са започнали да се учат, как да ги разтълкуват и да ги използват в сегашната реалност, като една невидима патерица, на която могат да се облегнат при нужда. Дори Аристотел е смятал, че сънят в действителност е духовния живот на човек. Интересно е как когато човек е дълбоко заспал има по-различен тип реакции, които не са толкова свързани с физическите раздвижвания, колкото с душевно емоционалните състояния, през които преминава човек, когато сънува. Когато сънуваме ние истински вярваме на това, което виждаме и дори често пъти, след като се събудим, продължаваме да усещаме това влияние на съня върху себе си, независимо дали сме сънували кошмар или сънят ни е бил приятен.

Преживяното там в другата реалност, често успяваме да запечатаме като реален спомен, който силно вярваме, че се е случил наистина преди време! 
С времето хората са успели да тълкуват тези послания, които се опитват да им предадат сънищата и дори дребните детайли от съня ни могат да подскажат приближаваща опасност, болест и дори предстояща смърт. Някои народи истински вярват, че когато човек е сънувал страшен кошмар, който не иска да се сбъдне в реалността, трябва да се премълчи поне за един ден и да не се споделя пред никого, за да не може да се сбъдне. Тези народи са вярвали и че всеки един ден от седмицата всъщност е ключов за сбъдването на съня ни. 

В Древността хората са се допитвали до своите сънища, като са задавали вечер сложни въпроси свързани с дадено изпитание, реколта, битка, война или нещо, от което е зависила съдбата на народа или племето, след което са изричали послание, което е било изпълнено с благопожелания, радост и изобилие за всички и са заспивали пред някой храм. А когато настъпело утрото то им давало отговорите на тези въпроси, чрез помощта на пророческия сън, който са получили през нощта. И тогава са започнали да тълкуват тези сигнали, които им изпраща по-висшата сила и които трябвало да следват задължително, ако искат да пропуснат бедите и да живеят в мир и благоденствие.