Лечебна хипноза – начин да се отървем от душевните товари

  • Сподели:
Лечебна хипноза – начин да се отървем от душевните товари

Работата на психотерапевтите всъщност е да внушат на своите пациенти различни видове техники за самоконтрол над емоциите, чувствата и дори мислите им. Хипнозата е сънно състояние, в което ни се внушава даден метод за справяне с проблемите, стреса и дори с изминалите спомени, които по някакъв начин продължават да ни тежат. Постепенно обаче пациентът става напълно зависим от това самовнушение, което неговият терапевт използва за да подобри психическата му нагласа, спрямо хората и заобикалящия го свят. Лечебната хипноза от своя страна има за цел да подобри нашата мотивация, концентрация и физическа издръжливост, като бива практикувана из целия свят. 

Години наред хипнозата се използва за да помага на хората да се борят с различни видове пороци, душевни дилеми и натрупан стрес. Тя е метод, чрез който можем да променим живота си, както и да помогнем на другите хора да намерят себе си. Всяка една програма в хипнозата има за цел да подобри нивата ни на успех, независимо дали става въпрос за кариерно израстване, депресивни състояния, невъзможност да се възприемем със своите недостатъци, панически страхове или прочистване на вредни навици. 

Хипнозата е вълшебна техника, която подтиква нашия мозък да намали циклите си до алфа диапазона, като междувременно му позволява да остане в съзнание. Съзнателният човешки разум трудно може да се повлияе от всякакъв тип внушения, но не така стоят нещата с нашето подсъзнание, което е абсолютно лабилно що се отнася до внушения. Нашето подсъзнание не е кодирано да размишлява, нито пък да мисли над това, което ни се случва, то по-скоро е като една машинка, която по всяко време може да бъде програмирана да изпълнява точно тези функции, които предварително са били заложени в нея. И така нашето подсъзнание започва да следва инструкциите и да изпълнява, а силата на хипнозата всъщност се крие в мощните внушения, които много се доближават до реалността и след като веднъж вече те са достигнали дълбините на нашето подсъзнание, то постепенно ги изпраща към съзнателния човешки разум, който разчита бързо поставените цели и започва стриктно да изпълнява всяка една от тях. 

Всеки човек желае спокоен и необременен живот, в който страхът, стресът и нервното напрежение биват изместени от чувство за самоусъвършенстване, вътрешен мир и точно това е целта на лечебната хипноза, която става все по-разпространена и достъпна из целия свят. Няма ли да е много по-добре човек сам да може да си отговори на голям процент от въпросите, които ежедневно ни затрупват и които очакват от нас бързи и адекватни действия. 
Когато човек затвори очи и се отдаде на пълен психически и физически покой, а именно сън, той вече е навлязъл в състояние на хипноза. Това човешко състояние е напълно естествено и ни помага да се докоснем отвъд видимото и обикновеното за човешкото око. 

Има безброй много случаи, в които хипнозата е помогнала на хора, които не успяват да се възприемат физическите си форми, а именно на факта, че те са прекалено слаби, ниски, дебели, високи или пък с родилни белези, за които останалите ги смятат за различни. Точно тогава лечебната хипноза ни помага да се докоснем до своята вътрешна същност и получим удовлетворение от получените отговори, както и от самите себе си. 
Много хора, които страдат от болести свързани с паметта и склонност към забравяне, също са успели да получат голяма подкрепа от тази лечебна техника. 
Чрез хипнозата ние успяваме да се освободим от онези товари на миналото и да заредим съзнанието си с енергия за бъдещето!