Усвояване на важни умения за ефективно общуване и емоционално свързване с другите хора

  • Сподели:
Усвояване на важни умения за ефективно общуване и емоционално свързване с другите хора

Независимо дали се опитвате да подобрите комуникацията със своята съпруга, колеги, шеф или децата си, научаването на тези умения може да задълбочи връзката ви с другите хора, като изгради по-голямо уважение и доверие, и подобри цялостното ви емоционално и социално здраве. 

Нещата, които ни пречат да общуваме качествено с останалите хора

Липса на фокус
Изключително трудно е човек да общува качествено, когато се е нагърбил с изпълнението на сто задачи. Ако искаме да общуваме качествено, задължително трябва да се научим да се фокусираме върху разговора, без да оставяме някакви външни фактори или пък допълнителни ангажименти да ни пречат да проведем един нормален разговор. Задължително трябва да се постараем да избягваме разсейването и да се концентрираме в разговора, ако искаме да проследим важните аспекти и да бъдем ефективни участници в него. 

Прекалена емоционалност примесена с доза стрес
Когато се чувстваме тревожни и сме емоционално претоварени, обикновено тълкуваме погрешно репликите, които излизат от устата на другите хора и точно тогава ние започваме да изпадаме в нездравословни модели на поведение, които отнемат правилната ни преценка и възможността ни да помислим разумно над това, което се опитват да ни споделят другите хора. Тук ключът е в спокойствието, защото когато се чувстваме емоционално нестабилни ние не можем да проведем качествен разговор, но когато успокоим ума си, ставаме значително по-продуктивни и фокусирани върху разговора, който провеждаме.

Съвети как да подобрим своето общуване с другите
Повечето хора, когато говорят, обикновено оставят изслушването на режим ''изчакване'', тъй като в главата си предварително са успели да подредят онова, което искат да споделят пред другите. Ефективната комуникация обаче включва по-малко говорене и повече качествено изслушване на събеседника ни. Да слушаме добре не означава да разбираме само добре информацията, която се съобщава, но и да се опитваме да анализираме емоциите, които говорещият срещу нас се опитва да ни предаде.

Ангажирано слушане
При този тип слушане ние сме напълно съсредоточени в това, което се опитва да ни каже човекът срещу нас, като се стараем да попиваме всеки детайл от казаното и наблягаме на фините интонации на гласа му, които всъщност ни подсказват как се чувства той. Когато се ангажираме с това да чуем и разберем, какво се опитва да ни каже човекът срещу нас, ние ще можем да изградим една много по-силна и качествена връзка с хората около себе си. 

Емоционално свързване или просто попиване на данни
Ако целта ни е да се свържем с другия човек, ангажираното слушане ще дойде напълно естествено и ще ни помогне да почувстваме част от емоциите на своя събеседник. Важно е да отбележим, че без фокусиране ние просто губим контакта, затова е хубаво, когато искаме да се свържем по някакъв начин с човека отсреща, да оставим настрана всичко, което ангажира вниманието ни и да насочим мислите си към онова, което човекът отсреща ни споделя. Попиването на данни не изисква чак толкова големи усилия на свързаност и изслушване, всъщност огромен процент от хората притежават ''ейдетична памет'', която им помага да запечатат в съзнанието си важни детайли, без дори да се налага да се замислят толкова задълбочено върху проведения разговор.