Жените трябва повече да се подкрепят

  • Сподели:
Жените трябва повече да се подкрепят

Момичета. Жени. Имам една молба към вас. Или съвет, не знам точно, важен е резултатът.
Подкрепяйте, съживявайте, ободрявайте, вдъхновявайте, обгрижвайте с внимание и отношение, правете комплименти, бъдете рамо на другите жени в живота си. На вашите приятелки. Майки. Сестри. Колеги. На съседката, с която сте на здравей-здрасти.
Не пестете добрите думи. Не ги пазете дълбоко в душата си за следващ път, защото нека не се лъжем, следващ път не идва и подходящи моменти няма. Споделете добрите думи, щом очите ви видят красивото, а душата ви усети същата вибрация. Няма да ви се счупи езика, не се притеснявайте.

Добрата дума, комплиментът, заслужената похвала, са като ужасно добър секс. Подкрепата и комплиментите помагат за повишаване на увереността и самочувствието ни. Когато жените се издигат една друга, това създава положителна среда, в която всички се чувстват ценени и насърчени да преследват целите и мечтите си.
Жените са изправени пред уникални предизвикателства и обществен натиск и като се подкрепят взаимно, създават чувство на единство и разбиране. Това единство помага за създаването на силна система за подкрепа и насърчава чувството за принадлежност.

За съжаление жените често са противопоставяни една на друга поради обществените очаквания и стереотипи. Като се подкрепят и допълват взаимно, жените могат да оспорят тези стереотипи и да покажат, че не се конкурират, а вместо това могат да работят заедно за постигане на общи идеи.

Като признават взаимно силните си страни, жените израстват. Когато една жена е пълна със злоба, негативни чувства, завист, яд, гняв - тя не би могла да признае ваше положително качество. Тя не би могла да се качи на следващото стъпало. Може би защото не иска, може би защото не знае как - никой не е бил мил спрямо нея. Покажете ѝ вие как.

Подкрепяйки и допълвайки се взаимно, жените дават положителен пример на бъдещите поколения. Това учи по-младите момичета, че не е необходимо да се съсипват една друга за да успеят, и че взаимната подкрепа е мощен инструмент за личностно и колективно израстване.