10 култови нарицателни думи за лека жена

  • Сподели:
10 култови нарицателни думи за лека жена

Българският език разполага с богат набор от думи, с които по завоалиран начин се назовават леките жени.

Част от тези думи вече са се превърнали в архаизми и не се използват, особено от младите поколения. Например думата "Гювендия" е позната и употребявана само от по-старите хора. 

Друга част са изменили значението си - "Скучубра" днес се използва по-скоро за лоша, зла жена, а в жаргона на младите е нарицателна дума за висока, слаба и грозна жена.

Но "Джадия" или "Щракалка" продължават да са актуални думички за назоваване на пропаднала жена.

HighViewArt.com подбра топ 10 на думите в българския език, които се лепват като етикет на дамите с по-фриволно поведение. 

Да видим!

10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена
10 култови нарицателни думи за лека жена