Атанас Далчев: Най-страшната самота е да нямаш истински приятели

  • Сподели:
Атанас Далчев: Най-страшната самота е да нямаш истински приятели

Атанас Далчев (12.06.1904 - 17.01.1978) е един от най-видните български поети и преводачи на XX век, а неговата поезия е с ярко философска проблематика. Той е автор на важните за поезията ни стихосбирки: "Прозорец" (1926), "Стихотворения" (1928), "Париж" (1930), "Ангелът на Шартър" (1943).

През 1927 г. завършва Философия и педагогика в Софийския университет, след което заминава в Италия, където посещава лекции по история на изкуството. Следват пътувания във Франция, слуша лекции в Парижкия университет и завършва курс за преподаватели по френски език в Сорбоната.

Превежда стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели.

1. "Най-страшната самота е да нямаш истински приятели."

2. "Един писател личи и по това, което той не си позволява да пише."

3. "Никой не осъществява себе си напълно. Животът на всеки човек е в края на краищата един неуспех."

4. "Всяко силно чувство е суеверно."

5. "Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели."

6. "Частта е по-малка от цялото, но може да бъде по-хубава от него."

7. "Човек, властващ над другите, губи своята собствена свобода."

8. "Богатият скърби по-силно и по-дълго от бедния, защото има повече време за това. На другия ден след смъртта на майка си или на жена си бедният е принуден да изтрие сълзите си и да тръгне да се бори за хляба си."

9. "Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство."

10. "Човек е най-самотен в успеха си. Тогава всичките му приятели го напускат. Едни от завист, други от страх да не помисли, че му се докарват."

11. "Поезията не е общуване, а приобщаване. Приобщаване към Идеята, Красотата, Истината. В това е разликата между едно писмо и една поема."

12. "Науката е нищо друго освен отражение на действителност."

13. "Делото на твореца трябва да бъде безкористно. Затова и всяка истинска слава е посмъртна."

14. "Когато човек не знае добре един език, той, вместо да каже това, което мисли, мисли това, което може да каже."

15. "Критикът не бива да има очите на влюбения: той трябва да е способен да се възхищава, без да престава да вижда и различава недостатъците."