Човек може да носи голям огън в душата си и никой да не идва да се сгрее на него

  • Сподели:
Човек може да носи голям огън в душата си и никой да не идва да се сгрее на него

Човек може да носи голям огън в душата си и никой да не идва да се сгрее на него.

Минаващите не виждат нищо освен малко дим, който излиза горе от комина и отминават всеки по своя път.

Какво да се прави тогава?

Да поддържаш огъня в душата си, да носиш солта на земята в себе си, търпеливо - ала и с какво нетърпение!

Да чакаш, да чакаш часа, когато някой ще дойде да поседне - и да остане, знам ли?

Дано всеки, който вярва дочака този час

Винсент Ван Гог