Дом без жена е като мелница без вода

  • Сподели:
Дом без жена е като мелница без вода

Двадесет мъдри арменски поговорки:

1. Ако Бог не е дал, какво може да направи пророкът?

2. Бедняка мнозина го учат на ум и разум, а хляб никой не му дава.

3. Всяка беда служи като наставление.

4. В къщи – петел, на улицата – пиленце.

5. Гаргата и със захар да я храниш, предана няма да стане.

6. Ако не удариш, кучето, няма да те захапе.

7. Дай на родителя, за да предаде на сина, но не давай на сина той няма да даде на родителя.

8. Добрата дъщеря струва колкото седем сина.

9. Беднякът казал, че котката изяла черния дроб - никой не повярвал, богатият казал, че мишката изяла желязото - всички повярвали.

10. Без другар не пътешествай.

11. Добрият вол под ярема се познава.

12. Да живееш в бедност не е срамно, да живееш в мръсното обаче е позорно.

13. Глупакът казал, умният проверил.

14. Да лаеш също е занаят.

15. Главата си дръж на хладно, а краката на топло.

16. Безделникът е здрав за ядене и болен за работа.

17. Болестта, идва на бегом, а си отива ходом.

18. Една лоша постъпка поражда друга.

19. За бедняка и козата е крава.

20. Една майчина благословия снема проклятието на седем попове.