Медитацията е приемане на живота в неговата пълнота

  • Сподели:
Медитацията е приемане на живота в неговата пълнота

1. Медитацията говори. Тя говори в тишината.

2. Медитацията разкрива. Разкрива на стремящия се, че материята и духът са едно, количеството и качеството са едно, иманентното и трансцеденталното са едно.

3. Медитацията означава съзнателно себеразширяване.

4. Медитацията не е бягство. Медитацията е приемане на живота в неговата пълнота.

5. Медитацията означава да разпознаем или открием собственото си истинско Аз. Чрез медитацията ние преминаваме отвъд ограниченията, несъвършенствата и обвързаностите.

6. Когато медитираме ние навлизаме в по-дълбоката част на нашето същество. Тогава сме в състояние да изнесем на преден план богатството, скрито дълбоко вътре в нас.

7. Медитацията ни показва как да се стремим към нещо и същевременно как да го постигнем. Ако я практикуваме редовно може да бъдем уверени, че проблемите в нашия живот, вътрешни и външни, са решени.

8. Когато започнем да медитираме, първо се опитваме да достигнем собствената си вътрешна същност. Тогава, ако се появят вълни от външния свят, те не ни засягат. Страхът, съмнението, тревогата и всички земни безпокойства просто отминават, защото вътре в нас цари непоклатим мир.

9. Кое е първото и най-важно нещо, което очакваме от медитация? Мир. Мир и нищо друго. Мирът е началото на любовта.

10. Медитацията ни пренася отвъд разочарованията на сетивата, отвъд ограниченията на разсъждаващия ум. И накрая, медитацията може да ни дари с полъха на съвършенството.

Из "Безмълвното учение: Ръководство по медитация за начинаещи" на Шри Чинмой