Петър Дънов: В какво се заключава щастието на човек?

  • Сподели:
Петър Дънов: В какво се заключава щастието на човек?

Каже ли душата, че може да направи нещо, трябва да вярвате.

Каже ли умът, че човек не може да се откаже от слабостите си, не му вярвайте.

Думата има интуицията. Тя знае, че човек може да се справи със своите слабости и да ги превъзмогне.

Щастието на човека се заключава в това, когато умът и душата му са пробудени и са в пълно съгласие помежду си.

Има случаи, когато някои хора имат буден ум, а спяща душа, други пък имат непробуден ум, а будна душа.

И в двата случая човек разбира нещата едностранчиво: или само външно, или само вътрешно.

За да не изпада в противоречие, той трябва да ги разбира и външно, и вътрешно, т.е. и с ум, и с душа.

Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)