Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

  • Сподели:
Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Велико Търново е не само една от най-големите емблеми на България, но и на световното историческо и културно наследство.

През Средновековието носи името Търновград, впоследствие става известен с по-краткото наименование Търново, а през 1963 г. пред него е добавено "Велико" в чест на предишната бляскава и неувяхваща слава на града.

През вековете градът, който е разположен по невероятно красивото поречие на река Янтра, е два пъти столица на България.

През Средновековието Търновград е столица на Втората българска държава, която е създадена през 1185 г. след въстанието на Асен и Петър срещу ромейската власт.

Коронясването на Петър IV за български цар и сключеното впоследствие примирие с ромейския император Исак II Ангел дава началото на новата българска държава.

Втората българска държава е феодална империя, продължителка на Първата българска държава (681 – 1018).

Тя просъществува до 1396 г., когато България пада под османска власт. Според други историци Втората българска държава съществува до 1422 г., когато и Видинското царство е превзето от Османската империя.

Макар и за кратко, Велико Търново става за втори път столица на Княжество България в периода 1878 – 1879 г.

Да се потопим в магията на Велико Търново!

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Царственото великолепие на Велико Търново в снимки

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com