Зимно

  • Сподели:
Зимно

Той идва със своята зима,
която прибрал е под шала.
Неловко е.
Само си кимаме.
Уж сме се разпознали.
Забързан за никъде, крачи,
нарамил мъгли. Аз не вярвам -
това ли е Разказвачът?
С годините посребрял е.
С годините е обръгнал
на студ и на празни думи.
Аз искам да го прегърна.
Сезони са помежду ни.
Зимите си нарамили,
болките под палтата скрили.
Декември се стъмва рано.
Не ме разпознавай, мили.
Аз съм се случила някога.
Зима е. Падат мъгли.
Не ме разпознавай, бягай ми.
Просто ме подмини.