Минзухарът - цветето на пролетта и есента

  • Сподели:
Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Минзухарите (Crocus) принадлежат към семейство Перуникови (Iridaceae) - покритосеменни растения от разред Asparagales, включващ над 2000 вида многогодишни тревисти растения.

Минзухарите са разпространени от Източното Средиземноморие до Централна Азия, включително и в България. 

Характеристика 

Една част от стъблото на минзухарите е скрито под земята, а по-голямата е над земята, имайки по време на цъфтеж няколко зелени листчета с остра форма.

Минзухарите са със сини, виолетови или оранжево-жълти цветове.

Видове 

В дивата природа съществуват над 40 вида минзухари, повечето от които са култивирани и отглеждани като домашни цветя. 

Най-популярни видове са жълт минзухар, син минзухар, златистоцветен минзухар и шафранов минзухар или шафран.

Предпочитайки различни условия, в нашата страна виреят 9 вида от това красиво цвете. 

Два сезона

Най-общо минзухарите може да ги разделим на две основни групи според времето им на цъфтеж - пролетни и есенни. 

Пролетният минзухар, наричан още качутка, е един от първите предвестници на пролетта, възпят в много песни и стихотворения. 

Есенният минзухар, известен още като обикновен мразовец, зимовник, мразовед, кърпикожух, пъдиовчар, прилича много на пролетния, но има две съществени разлики: есенният е с шест тичинки, а пролетният е с три; есенният е отровен, а пролетният се използва в кулинарията и като болкоуспокояваща билка. 

Да разгледаме следващите прекрасни снимки с минзухари! 

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / cablemarder

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / manfredrichter

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / wolfgang_vogt

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Couleur

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Couleur

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / MichaelGaida

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / congerdesign

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / dzikusek999

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Free-Photos

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / tee_zett

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Kapa65

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Skitterphoto

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / moritz320

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / AKPhotographics

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / magocilla

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Gipfelsturm69

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Couleur 

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / congerdesign

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / jpleni

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / rafatar

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Myriams-Fotos

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / Myriams-Fotos

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / bernswaelz

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / ADD

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / artyangel

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / rafatar

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / jarekgrafik

Минзухарът - цветето на пролетта и есента

Снимка: Pixabay.com / pixel2013