Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

  • Сподели:
Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Manta Ray е експериментален проект на световноизвестната архитектурна фирма Vincent Callebaut, който цели устойчивото възстановяване на природната среда в Сеул - столицата на Южна Корея.

Manta Ray представлява гигантска плаваща платформа, работеща като терминал за фериботи и лодки.

Manta Ray има и друга важна задача - да пречиства водите на река Хан, използвайки мочурищата.

Футуристичната платформа произвежда 100% от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници - слънчеви панели и вятърни турбини.

Органичните и биоразградими отпадъци се събират, за да се превърнат в гориво за Manta Ray.

Да разгледаме!  

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org

Плаващ терминал за фериботи, пречистващ водата

Снимка: vincent.callebaut.org