Астралното тяло – господар на всички наши чувства и емоции

  • Сподели:
Астралното тяло – господар на всички наши чувства и емоции

Във всеки човек присъстват две основни обвивки наречени тела - едното е физическо тяло, а другото е астралното – съзнателното, духовното и жизненото тяло, което в действителност дава живот на физическата обвивка. Това тяло е съставено от душа, съзнание, чувства, емоции и невидими частици енергия.

Когато обаче астралното тяло започне да бъде атакувано от външна негативна енергия започва постепенно да се затваря в себе си, а междувременно човек започва да изпитва силни чувства на отчаяние, изтощение и липса на вяра. 

Когато човек се чувства щастлив и енергията, която протича в астралното му тяло е положителна, носеща силен заряд, който го кара да се чувства добре не само във физическото тяло, но и душевно. Астралното тяло е, като един слой жизнена енергия, който се намира между физическата и духовната обвивка, то може да бъде видяно от хора, които притежават специални способности и са надарени със свръх висши сили от Господ. Обикновените хора нямат възможност да забележат астралното тяло, но всъщност то провокира всичките чувства и емоции в нашето съзнание и е движещата сила в целия ни жизнен път. 

Когато се чувстваме прекалено обременени и усещаме липса на енергия, астралното тяло започва да избледнява и да попива всички тези негативни чувства в нас. Хората могат да предават тези емоции и на други живи същества, особено тъмните усещания носещи някаква душевна болка! 

Етерното тяло всъщност изпълва с живот нашето физическо тяло, като го зарежда с енергия и жизнена сила и точно тогава, сформираме нашето личностно ''Аз'' както и всички наши чувства и емоции. То може да бъде определено като душевно тяло, без което човек не би могъл да съществува в този свят. Много проучвания са установили, как след като спре да работи физическото ни тяло, астралното тяло остава известно време да го обитава, след което се издига и се свързва с вселенската енергия.

Стресът и нервното напрежение са тези негативни механизми, които объркват посоката на хармонично движение в нашето съзнание и променят хода на събитията в живота ни. Когато човек се чувства нещастен и не може да намери сили в себе си да се пребори с даден проблем, той постепенно започва да губи част от жизнените си сили и вярата, че може да се справи с тези трудности. Всичко това обаче започва да се отразява и на нашето астрално тяло, което попива именно тези негативни частици енергия.

И така душата ни започва да страда, а всяка следваща наша емоция ни отвежда в омагьосания кръг на отчаянието и страха, че не можем да овладеем събитията в живота си. Но всъщност истината е, че когато човек успее да зареди своето астрално тяло с красиви мисли и положителни емоции, той предизвиква и положителните събития в своя живот а неговото вътрешно тяло започва да се чувства в хармония с физическото му тяло, защото всичко е пряко свързано и ако умът и душата страдат, несъмнено и външната обвивка ще започне да се разпада - това са законите на Вселената и на живота.

За да бъдем душевно здрави и чисти, на първо място, трябва да обърнем внимание на своите чувства и да игнорираме тези от тях, които ни карат да усещаме стрес, болка и някаква липса. На второ място, никога не трябва да пренебрегваме и здравословното си състояние, тъй като всичко в целия ни организъм и живот е пряко навързано с невидими линии, които контролират цялата система, която изгражда един човек. Затова всеки трябва да се постарае да зареди своето астрално тяло единствено с положителни усещания и мисли, защото това е единственият начин да намери хармония и да живее щастливо. 

Човешкият живот може да бъде видян единствено през тези очи, на които е даден, никой друг не може да вникне в чуждо съзнание и да усети това, което усещате вие. Затова е важно да се радвате на всеки миг и да се наслаждавате на най-великолепния Божествен дар, а именно вашият живот!