Какво се случва след смъртта с душите на нашите починали близки

  • Сподели:
Какво се случва след смъртта с душите на нашите починали близки

Когато настъпи необратимият момент, в който материалното тяло загива, душата поема по своя път към другото измерение, което е недостъпно за човешкото око, именно тогава умрелият осъзнава, какво точно се е случило и че всъщност душата му е безсмъртна. Много хора споделят как след смъртта на близките им изпитват една силна енергия около себе си, особено в моментите, в които смъртта е най-прясна. 

След смъртта повечето хора се опитват да потърсят отново контакт с починалите близки, но всъщност те не разбират, че душите им могат да общуват с нас единствено, ако имат важна информация, която касае пряко нашето съществуване и чрез която могат да ни предпазят по някакъв начин от неизбежното. Тогава тези души могат да се появят под формата на неясни образи, духове или пък безплътни създания, които да ни подскажат по кой път да поемем или как да излезем от пропастта, в която сме попаднали. Техните мъдри съвети винаги идват в точното време и човек е не способен да открие контакт с тези души по-рано от момента, в който са решили да ни насочат и преведат през моста на отчаянието към вътрешното изцеление. 

Огромна част от хората притежават изключителни дарби, които им помагат да се свържат с мъртвите и да получат отговорите на част от въпросите, които тревожат техните близки. Обикновено тези дарби притежават медиумите и феномените, които имат способността да общуват не само с живите, но и с починалите хора. 
Установено е, че хора изпаднали в продължителна кома, са успели да видят как тяхната душа се отделя от физическото им тяло и се рее високо над тях, след което в съзнанието им преминава целия живот, като на лента разкриваща всички техни спомени от миналото, съдържащи хората, на които са държали и моментите, в които са се чувствали най-щастливи. След това те осъзнават какви са били техните грехове и получават всичките уроци, които приживе не са успели да открият.

Като в най-добрите случаи душата им отново е успяла да се възвърне в тялото им и да им даде още време тук, на земята. Това се случва, когато тези хора са успели да се събудят от мозъчната кома, но с всички спомени от преживяното до момента, докато в по-критичните случаи душата просто е решила да поеме по пътя към Вечността. Изключително много хора споделят как след смъртта на техните близки усещат духа им жив, движещ се около тях, чувстват енергията, която изпълва помещението, в което се намират, дори в част от разказите присъстват и звуков сигнал под формата на скърцаща врата, паднал предмет или необичаен звук, който подсказва на техните близки, че те все още са там и душатата им не се е въздигнала към Небесата. 

Обикновено този контакт се случва в първите 40 дни след смъртта. Тогава душата на близките ни хора все още не е поела към другото измерение и се намира на мястото, на което е успяла да събере най-много спомени заедно с любимите си хора. След като премине известно време душата на починалия поема своя път, като вече тя е успяла да събере нужната информация и е придобила едно съвършено усещане за цялост, което тук, на земята, хората не могат никога да усетят. След което за старата душа, която вече се е сдобила със земен опит, предстои и последната стъпка на обновяване и тя е свързана с новото прераждане и започване на чисто.
Ние не можем да умрем, загива единствено нашата тленна обвивка, а душата ни продължава да съществува завинаги, събрала своята информация от предишните животи тя преминава в следващите нива на развитие!