Ангелите – божествени пазители, обитаващи Небесното царство

  • Сподели:
Ангелите – божествени пазители, обитаващи Небесното царство

Ангелът е невидимо създание изпратено от Бог с висше послание, идващо директно от нашия Създател и насочено в помощ и закрила на човешкия род, като неговата цел е да посочва праведния път и чистия духовен живот. Този небесен пазител разполага с ограничена власт и плътно следва пътя на Божествените закони. Небесните ангели живеят сред нас и идват тогава, когато нашата силна молитва бива отпратена директно към тях. Тогава небесните ангели навлизат в живота ни и ни помагат да се справим с най-тежките житейски ситуации, на които ни подлага съдбата.

Но за да се случи това вълшебно чудо, на първо място човек трябва да изпитва силна вярва към онази могъща небесна сила наречена Бог. Именно той насочва пазителите на земното царство да помагат на хората. И при ангелите съществува точно преразпределение, като двата основни вида небесни създания са сформирани на Божествения принцип - Паднали ангели и тези останали в Небесното царство – Не падналите ангели, които закрилят хората с помощта на своята чиста и свята енергия. 

Не падналите, обитаващи Небесата ангели, в действителност носят висша мъдрост и свята сила, те са успели да бъдат пречистени от земното притежание и тяхната душа е заела място в Небесното царство вовеки. Докато на падналите Луциферисти и Сатанисти им е дадена последна мисия, в която да изкупят своите прегрешения, като останат на Земята и се погрижат за благото на хората и ако успеят да раздават добрини и направят живота на хората по света, след това портите на Рая ще бъдат отворени за тях и те ще могат да се присъединят към Божието царство.

Обикновено тези ангели биват смятани за поданици на Сатаната, който е враг на цялото Човечество, той е този разбунтувал се демон, който всячески се стреми да внесе хаос и разпад сред човеците, след като неговите поданици биват изпратени на земята. Те обличат човешко тяло и решават, дали да служат вярно на човешките същества или да последват заповедите на Луцифер, който в Старият завет ‘’Biblia Sacra Vulgata’’ е представен, като падналия ангел, носещ тъмнина и завист към Божията сила. Самият пророк Исаия се е обърнал към Луцифер с думите:

''Как падна ти от небето Деннице, сине на зората! Разби се, о земята ти, който тъпчеше народите!'' – Исаия 14:12

Ангелите са необикновени същества изпратени със специална мисия да помагат на хората и да се грижат за тях. Дори в Библията са ясно описани различните рангове небесни пазители, като най-висшият от тях е Архангел. Този безплътен ангел носи най-високата титла и стои най-близко до Божия престол, като обединява около себе си останалите висши създания – Херувими, Серафими, Престоли. 
Християнската църква почита седем Архангела и това са - Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил и Варахиил. Всъщност тук най-интересното е последната сричка от седете имена ''ил''- която присъства при всичките избрани Божи архангели и която означава - висша сила, божественост и небесен водач.

Като най-високата божествена длъжност заема Архангел Михаил -пазител на душите, който охранява и пази Небесното Божие царство и им помага да преминат от другата страна, като ги разпределя, според техните земни грехове или пък добрини и любов, която пренасят със себе си във вечният си път и това е решаващият изпит, който разпределя човешките души към Рая и Ада. 
Всички духовни създания, като Ангели, които са изпратени от Божията ръка, са посланици на доброто, мира и хармонията, като те могат да бъдат, както Паднали ангели така и Наблюдатели обитаващи Небесата. Дори и Сатаната е смятан за най-тъмният и зъл Паднал ангел. 

Всички ангели, дори и Падналите, които имат да изкупуват безброй много грехове, биват изпратени на Земята от Божията ръка за да помагат и да се грижат за хората. Колкото и странно да звучи нашите Небесни пазители са винаги около нас, но само хората, които изпитват силна вяра в нашия Създател Бог, биха могли да усетят тяхното присъствие и закрила, докато всички останали биват обладани от тъмните сили на подчинените на Дявола, които се стремят да заличат този свят и да поемат властта над Земята.