Ключове към положителна работна среда през 2024 г.

  • Сподели:
Ключове към положителна работна среда през 2024 г.

Ако вече имате списък с решения за предстоящата година, не забравяйте да включите в тях оптимизъм, но не такъв, който ви кара да се усмихвате, а такъв, който ви кара да подобрите реалността си.

От години бъркаме позитивната психология с токсичния позитивизъм, дотолкова, че сме си създали своеобразна неприязън към всичко, което има отношение към въпросния термин. Позитивната психология обаче няма нищо общо с това да поставяш розови очила на всичко и да бягаш от проблемите; тя се състои в това да се съсредоточиш върху това, което имаш, и оттам да се опиташ да го подобриш, като имаш реалистична и ангажирана визия за бъдещето. Всъщност позитивната психология е описана от психолога Кристофър Питърсън като "призив на научната и практическата психология да се занимава както със силните, така и със слабите страни. Да се интересуваме от изграждането на подобрения в живота, както и от поправянето на по-лошото.''

Ефектът на оптимизма върху физическото и психическото ни благополучие е повече от доказан и е свързан с по-добър отговор на стреса и следователно със силна имунна система и по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания. До такава степен, че Харвардският университет твърди, че оптимизмът е свързан с по-дългата продължителност на живота. Пренасянето на оптимизма на работното място също има положителна връзка, както показва това проучване, в което Марсиал Лосада и Емили Хийфи анализират ефекта от негативните емоции на работното място. Те установяват, че в екипите, считани за високопроизводителни, делът на положителните твърдения е по-висок, те са по-устойчиви, гъвкави и готови да вървят напред, докато тези с песимистичен подход са ригидни, имат лоши междуличностни отношения и отчитат по-ниска производителност. В този смисъл Майкъл Пейдж, водеща компания в областта на набирането на квалифицирани таланти, състави списък с петте ключа за постигане на положителна работна среда през 2024 г.

Прозрачна и открита вътрешна комуникация: Фундаменталната основа на всяка положителна работна среда е ясната и прозрачна комуникация със служителите. Насърчаването на среда, в която всеки се чувства свободен да изразява своите идеи, опасения и предложения, както и усещането, че процесите и политиките на компанията се съобщават по прозрачен начин, допринася значително за изграждането на здрави работни взаимоотношения. Установяването на ефективни канали за комуникация, независимо дали чрез редовни срещи, цифрови платформи или отворени пространства за диалог, насърчава доверието и разбирането между членовете на екипа и създава чувство за принадлежност към компанията.

Насърчаване сътрудничеството между всички нива на организацията: Вместо да се стимулира конкурентна работна култура сред служителите, фокусирането върху сътрудничеството между тях може да подобри отношенията в екипа и да доведе до положителна и по-сплотена работна среда. Създаването на пространства, където екипите могат да споделят своите знания, умения и опит, улеснява взаимното обучение и укрепва връзките между колегите. Сътрудничеството не само подобрява качеството на работата, но и създава усещане за взаимна подкрепа.

Признание за свършената работа: Откритото изразяване на постиженията на работниците е много полезен инструмент за изграждане на положителна работна среда. Когато усилията и постиженията на хората се оценяват и признават, те стават по-мотивирани и се чувстват по-ангажирани с компанията. За тази цел е важно компаниите да създадат програми и политики за признаване и компенсиране, като например стимули, награди или повишаване на заплатата.

Създаване на политики за уелнес и гъвкавост: Сега повече от всякога служителите ценят баланса между професионалния и личния живот и гъвкавостта. Насърчаването на здравословен баланс между професионалния и личния живот е от съществено значение за изграждането на положителна среда. Екип, който се чувства подкрепен в своето благосъстояние, е по-вероятно да бъде продуктивен и да поддържа положително отношение към работата.

Прилагане на програми за професионално и личностно развитие: Непрекъснатото обучение прави работниците конкурентоспособни на пазара на труда и ги кара да се чувстват удовлетворени. Поради тази причина компаниите, които предлагат на служителите си възможност за достъп до курсове или програми за обучение, ще бъдат по-привлекателни за нови хова и освен това ще изградят лоялност в екипите си. Като се дава възможност на служителите да се развиват професионално, се засилва лоялността към компанията и се създава среда, в която всички се чувстват част от общ проект.