Равенството между половете: грижа на компаниите, които искат да бъдат печеливши

  • Сподели:
Равенството между половете: грижа на компаниите, които искат да бъдат печеливши

Председателят на Ejecutivas y Consejeras, Нереа Торес, работи за насърчаване на разнообразието в компаниите.

Освен че е главен изпълнителен директор на логистичната компания Siemens PPAL Spain, Нереа Торес е съосновател и председател на Испанската асоциация на жените ръководители и членове на управителни съвети (EJE&CON) от създаването ѝ през 2015 г. А през 2019 г. тя участва в кампанията на Banco Santander "Протагонисти на годината".

Торес развива професионалния си живот на отговорни позиции в света на бизнеса, като винаги се е фокусирала върху насърчаването на иновациите и създаването на възможности за заетост на младите хора, насърчаването на многообразието и достъпа на жените до висши длъжности.

"За да направим този качествен скок и да получим референции от жени във всички видове професии, считам за много важно да се насърчават конкретни мерки за стимулиране на присъствието на жени на висши ръководни длъжности. Това е отговорност на всеки един от нас, но бих искала да подчертая фундаменталното значение и специфичната тежест на мъжете в тяхната роля за подкрепа на тази така необходима промяна", каза тя.

Как равенството между половете е от полза за компаниите?

- По отношение на интелектуалния и професионалния капитал. Ето защо равенството между половете е грижа на компаниите и инвеститорите, които искат да постигнат печеливши, конкурентоспособни и устойчиви организации.

Какво според вас трябва да се промени, за да има повече жени на висши позиции?

- Подобряване на политиките за съвместяване на мъжете и жените и превъзпитание на всички нива и слоеве, за да се предизвика културна промяна, при която присъствието на жени на най-представителните и влиятелни позиции да се възприема като нещо нормално и дори активно да се насърчава.

Как EJE&CON може да помогне за постигането на тази цел?

- Като даваме гласност, признаваме, наставляваме, създаваме референции, кодекси за добри практики за компаниите, като сме наблюдател на тенденциите в областта на талантите без оглед на пола. И, което е много важно и отличително, по абсолютно приобщаващ начин, интегрираме мъжете в нашата асоциация.

Какъв беше опитът ви да преодолеете стъкления таван?

- Като всички жени, които са стигнали далеч в професионалната си кариера, опитът е изпълнен с жертви и много упорита работа. Всички сме се сблъсквали с тези, които са ни затруднявали да се изкачим по стълбата, но също така е справедливо да призная, че имаше и такива, които вярваха в моята работа, отдаденост и решителност.

Кои жени са или са били ваши модели за подражание?

- Бих изтъкнала тези, които, след като са имали изключително успешна кариера, са били и щедри, активно насърчавайки женския талант с думи, жестове или дела. Например Маргарита Салас, Ана Мария Лопис или Ребека Грийнспан.