Ще бъдеш щастлив, казва животът... но първо ще те направя силен

  • Сподели:
Ще бъдеш щастлив, казва животът... но първо ще те направя силен

"Бъди добър. Защото всеки, когото срещнеш по пътя си, води тежка битка." - Сократ

Начинът, по който гледаме на другите... естествените ни мисли се основават на убежденията, социалната среда - здраве, общност и благополучие.
Приемете ритъма на природата - и нейното умно разнообразие.
Ние сме парчета от пъзел на една цялостна и гениална система - която е почти невъзможно да разберем, без да имаме вяра.

Ние не наследяваме земята от нашите предци - ние я вземаме назаем от децата ни.
Ние сме живи, следователно ни е позволено да изпитваме чувства и да ги споделяме. Ако погребем истините си, те намират начин да изплуват на повърхността по начини, за които не подозираме - и се превръщат в несъзнателно притегляне.

Животът е мистериозен.
Можем да живеем заедно с всеки, който е отворен, по-малко контролиран от страха или затворен от съмнението в себе си.
Трябва да се запитаме откъде идват някои от тези убеждения. Дали тези чувства са в съответствие с живота, който искаме да водим?

"Ние не сме нито дяволи, нито богове." - Мая Анджелоу

Ние сме изследователи на иновациите, удивлението и постоянно променящите се мнения: варящи, откриващи, просмукващи се идеи... нови и напредничави мислители.
Никога не е късно да се освободим от предразсъдъците си - когато съдим някого, разкриваме част от себе си, която се нуждае от изцеление.

"Вие сте по-смели, отколкото си мислите и по-силни, отколкото изглеждате." - Мечо Пух

Отпускане на преценките ни.
И да не осъждаме онези, които не разбираме... или с които не сме съгласни. Даване на възможност на хората да разцъфнат по различен начин, уникално в тяхното време, с уважение. Да мислят нестандартно.

''Всеки е гений. Но ако съдите една риба по способностите ѝ да се изкачи на дърво, тя ще изживее целия си живот вярвайки, че е глупава." - Алберт Айнщайн

Автор: Памела Андерсън