Тиха нощ, свята нощ

  • Сподели:
Тиха нощ, свята нощ

"Тиха нощ, свята нощ" (Stille Nacht, heilige Nacht) е най-популярната коледна песен в света. Автор на оригиналния текст, написан на немски език, е австрийският свещеник Йозеф Мор, а мелодията е композирана от органиста и учител по музика Франц Грубер.

Песента е изпълнена за първи път по време на Коледната литургия в нощта на 24 срещу 25 декември 1818 г. в Оберндорф край Залцбург, Австрия.

Днес песента е преведена на над 140 езика.

Песента "Тиха нощ, свята нощ" има множество варианти и на български език. Ето три от тях:

Тиха нощ, Свята нощ
всичко спи сал една
свята двойка над своя син бди,
над главица със руси коси.
А навред тишина, а навред тишина.

Тиха нощ, Свята нощ вест
дойде най-напред
от пастирите секли нощта
чули ангел да носи вестта,
че Христос се роди,
че Христос се роди

Тиха нощ, Свята нощ две
очи и във тях
нежен поглед сияещ от смях.
Лъч надежда достигна до нас
за спасителен час, за спасителен час.

***

Тиха нощ, свята нощ
Цяла земя е в тишина
Виж Витлеемската светла звезда
Мъдреци води от чужда земя
Дето Христос се роди
Дето Христос се роди

Тиха нощ, свята нощ
Цяла земя е в тишина
Ангели пеят със радостен глас
Спасение носят за нас
Ето Христос се роди
Ето Христос се роди

Тиха нощ, свята нощ
Цяла земя е в тишина
Виж Витлеемската светла звезда
Мъдреци води от чужда земя
Дето Христос се роди
Дето Христос се роди

***

Тиха нощ! Свята нощ!
Спи покрит с пъстър плащ
Младенец златокъдър и свят,
А над него родители бдят.

Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя е в светлина
Виж Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от всяка страна
Дето Христос се роди
Дето Христос се роди!