Cartier for Nature: ангажиментът на марката за опазване на испанската екосистема

  • Сподели:
Cartier for Nature: ангажиментът на марката за опазване на испанската екосистема

Cartier си сътрудничи с Rewilding España в рамките на благотворителна инициатива за опазване на богатото биоразнообразие на Испания.

Maison Cartier задълбочава твърдия си ангажимент към грижата за нашата планета чрез Cartier for Nature - филантропска инициатива, създадена през 2020 г., която има за цел да опазва и възстановява екосистемите, така че да бъдат облагодетелствани както природата, така и хората. В тази насока проектът подкрепя организации с нестопанска цел, които защитават, управляват и се намесват, винаги по устойчив начин, в райони, където биоразнообразието е застрашено.

Понастоящем Cartier for Nature работи с около 20 организации, сред които е и Rewilding Europe. В Испания фокусът на това партньорство е върху южната част на Иберийската система в рамките на мисия, ръководена от Rewilding Spain, испанската фондация за ренатурализация. Концепцията е новаторска: целта е да се обърне внимание на опазването и възстановяването на природата, за да се постигнат по-здрави ландшафти с много по-богато биологично разнообразие.

"Горди сме, че можем да подкрепим важната работа на Rewilding Spain. Въпреки че може да отнеме години, за да се реализира визията за ренатурализация в Южната иберийска система, ние силно вярваме в този подход. Той се основава на солидна екологична наука и се ръководи от убеждението, че природата и хората могат да процъфтяват заедно, което напълно отразява ценностите на Cartier for Nature", заяви Паскал дьо ла Фрегониер, стратегически съветник на борда на Cartier Philanthropy.

Понастоящем проектът се осъществява в ландшафт, обхващащ около 850 000 хектара в регионите Арагон и Кастилия-Ла Манча. Сред дейностите, които се предприемат, са опазването на старите гори и насърчаването на естествената паша, която допринася за дългосрочното естествено възобновяване.

Мисията на "Картие за природата" е да подпомага опазването на биоразнообразието и здравите екосистеми, гарантирайки, че природата ще продължи да бъде източник на вдъхновение за настоящите и бъдещите поколения.

През 2020 г. Cartier създаде Cartier for Nature, за да допълни своите ангажименти и инициативи за устойчивост, както и разнообразните си корпоративни действия в областта на човешкото развитие, овластяването на жените и изкуството и културата. Като филантропска инициатива, Cartier for Nature функционира напълно независимо от търговските интереси на Дома.

"Красотата на природния свят винаги е била източник на вдъхновение и творчество за вечните произведения на Cartier. Като граждани на света чувстваме, че е наш дълг да опазваме биоразнообразието на планетата и да допринасяме за опазването на дивата природа", заяви Сирил Вигньов, президент и главен изпълнителен директор на Cartier International.