Плитвичките езера – ендемичното чудо на Югоизточна Европа

  • Сподели:
Плитвичките езера – ендемичното чудо на Югоизточна Европа

Едно от най-интересните природни дадености, създадено от Твореца са Плитвичките езера. Тук светлината на слънцето се пречупва в синьо-зелените планински води, а цялата природа е обагрена в красиви цветни картини. 

Флората, фауната и животните се намират в естествен хабитат и ролята на човека е само да ги съхрани, без да се намесва в хода на развитието им. Водата е в изобилие и нейната сила работи за създаване на причудливи форми, които са в хармония с всичко наоколо.
Планински рай, показващ съвършенството си, чрез взаимодействие с времето и пространството.

Плитвичките езера се намират в централна Хърватия, в областта Лика. Те, заедно с природния парк около тях, са обявени за национален резерват през 1949 година. През 1979 година са поставени в списъка на обектите от световното културно наследство, които са под егидата на ЮНЕСКО.
Легендата казва, че в миналото е имало голяма суша в този район, заради която хората силно бедствали. Те започнали да се молят горещо на природните сили, да се смилят над тях, животни и насажденията им. Молитвите били чути свише и се случило чудо – валяло непрекъснато и напоително три дни и три нощи. Вследствие излялата се толкова много вода, се образували реките, езерата, каскадите, водопадите и буйната растителност около тях. Дърветата и планинските скатове ограждали изумително зелената, студена и кристална вода. Животните, птиците и рибите се чувствали незастрашени и се плодяли на воля. Хората уважавали творенията на природата и живеели в хармония с нейните дадености.

Заради дивия и мистичен характер на района, той бил наричан „Дяволското място“ и по време на турските набези над Европа, играел ролята на защитна гранична територия на Хабсбургската империя. 
До природен резерват Плитвички езера се стига лесно и удобно, чрез магистрала, която свързва столицата на Хърватия, Загреб и Адриатическото крайбрежие на Далмация, за около 2 часа с кола. От София – за около 10 часа нормално шофиране.    

Паркът се простира в гориста местност, на около 30 хиляди хектара площ, между планините Мала Капела и Плешивица.
Най-големите езера са Козяк и Прошчанско езеро, от общо шестнайсетте езера в парка.
Поради природната динамика на района, характеристиката на езерната система е постоянно променлива. Това материално природно формирование търпи текущи изменения, които са природен феномен. Езерната система се видоизменя, басейните получават форми, дълбочина и размери, които нямат константна величина, характерни за други подобни природни обекти.  

Езерата се делят на Горни и Долни. 
Прошчанското езеро е най-високото, а най-ниското е Новаковича брод.
Горните езера са формирани върху доломитна основа, а Долните, върху варовик.
Около езерата има наличие на горски масиви, които са в пряка корелация с водните басейни.
На територията на парка има 92 водопада, като на Горните езера най-красивите водопади са Батиновички, Козячки, Галовички, а на Долните  - Велике каскаде /Големият водопад/, който пада от 76 метра височина и Милке Търните.

В парка се намира разнообразна европейска флора и фауна, като тук обитават кафяви мечки, вълци, лисици, елени, сърни, диви прасета, язовци, катерици, всякакви птици, характерни за региона – ястреби, орли, прелетни птици – сойки, гъски, патици. Водните източници гъмжат от различни видове риби, но в пределите на националния резерват риболовът е забранен. Плуването в езерата също е забранено. 
Дърветата и храстите в горите не се секат, а прогнилите се остават да се разпаднат по естествен път.

Националният парк Плитвички езера се слави и с 36-те си пещери. Посещава се годишно от около един милион туристи. За тяхното сигурно, безопасно и атрактивно придвижване в територията на парка са изградени туристически маршрути, обозначени с букви от латинската азбука и с дължина на проходимост от 3 до 20 километра. Изработени са дървени пътеки без перила, по които хората могат да се разхождат пеша и да усещат непосредствено силата, красотата и даденостите на природата. 

Не са разрешени тротонетки, колелета, рикши, коли и камиони в парка. Има организиран воден превоз през езерата, който е безопасен и много приятен за туристите.
Плитвичките езера и ареала около тях могат да бъдат посетени през всички годишни сезони, но през лятото потока от туристи е най-изразен. 
Естествените водни източници са магнит за отмора и имат пречистващ и зареждащ дълготраен ефект. Ромонът на водата заглушава прашните градски мисли и отваря сетивата за красотата на природата. Мястото е като извадено от приказките и феите, които го управляват, помагат на хората да останат щастливи, от срещата си с тях.

Легенда разказва, че Кралицата на водата води лошите мисли на дъното, превръща ги в горски цветя и създава дълготрайни усмивки по лицата на хората.

Около езерата има добре изградена хотелска база и къщи за гости.
Сред природата на парка Плитвички езера се предлагат за организиране и се осъществяват незабравими сватби и рождени дни. Това е изживяване, което стимулира друг вид култура на поведение и определено печели последователи.