Кармата – уравновесяващото вселенско възмездие

  • Сподели:
Кармата – уравновесяващото вселенско възмездие

''Когато птицата е жива, тя яде насекоми. Когато птицата е мъртва, насекомите я изяждат. Времето и обстоятелствата могат да се променят за всеки от нас във всяка минута. Така че – никога не се отнасяйте към някого отвисоко, не вредете на никого. Можете да бъдете много силни и могъщи днес. Но не забравяйте, времето е много по-силно. От едно дърво може да се направят милион кибритени клечки. Но може да дойде време, когато само една клечка да изгори един милион дървета. Така че бъдете добри хора и правете добро!'' – Неизвестен автор

Кармата е пряко свързана с духовния принцип описващ причината и следствието, криещи се в човешките намерения и ясно чертаещи съдбата му. Всичко, което се случва в живота ни е вследствие на взетите от нас решения, на мислите ни, както дори и на действията на нашите предци. Кармата всъщност винаги действа на простия принцип: ''Каквото посееш, това и ще пожънеш!'' и така ни помага да осъзнаем своите грешки, дори и на по-късен етап от живота ни. Тя е тази специална могъща сила, която ни изпраща онези послания, които в по-ранен етап от съществуването си не сме успели да разберем, както и тези грешки, които са преобърнали цялата ни съдба. 

Кармата може и да закъснее със своето вселенско възмездие, но повярвайте ми, тя има точен списък, в който е отбелязала всеки грешник при когото да се възвърне, дори и в следващия ни живот, тя е готова да дойде и да ни подскаже, че някъде по пътя душата ни се е отклонила и не е следвала ясните принципи на благоразумието, справедливостта и добронамереността. Кармата е като една везна уравновесяваща живота ни и караща ни да се замислил върху действията си. И докато има хора, които не вярват в нейната сила и действат безнаказано, рано или късно тя ще се намеси и ще им покаже, че в цялата Вселена присъства това равновесие, което защитава душите ни от мрака и ги пречиства от всяка енергийна мръсотия, която са натрупали във времето. 
И тук вече бихме могли да поговорим за ефекта на пеперудата, където и най-малкото потрепване на крилата на това красиво създание би могло да доведе до по-различни, по-късни последващи състояния, а основната причина за това е просто промяната на периметъра в нелинейната система и по-просто обяснено би могло да се каже, че пърхането на пеперудата може да бъде причината на по-късен етап за едно зараждащо се торнадо или буря.  

Именно това се случва и с кармата, която възстановява баланса и възнаграждава всеки човек за неговите мисли и действия, дори и със закъснение. Тя не спира да следва стриктно своите правила, имащи за цел да ни подскажат колко неправедно, ограничено и лошо живеем, а ако искаме да се преродим чисти, трябва да изкупим досегашните си грехове и да се покаем за постъпките си, особено тези, чрез които сме успели да причиним болка на другите и да разрушим техния свят.

''Кармичният автобус" понякога се забавя. Всичко това е, защото за него има голямо търсене. Не се притеснявайте. Той все пак рано или късно ще дойде!'' – Неизвестен автор