Най-великите послания на Петър Дънов, които ще внесат хармония в живота ни

  • Сподели:
Най-великите послания на Петър Дънов, които ще внесат хармония в живота ни

Понякога е нужно просто да се вслушаме в своите вътрешни гласове, за да намерим правилната посока и да живеем в мир с околните, друг път е нужно да вникнем с ума и душата си  в тези съвети, които носят голяма енергийна стойност и са изпратени към цялото човечество, за да могат да подобрят живота на хората. Независимо дали ще изберем сами да си помогнем или ще се вслушаме в тези тайнствени послания, едно е сигурно и то е, че сами чертаем своята съдба и сме тези господари на живота си, които избират пътеките, които ще отъпкат, хората с които ще споделят своите земни дни и местата, които ще запечатат завинаги в душата си. 

Великите послания на този мъдрец ще ни помогнат да внесем хармония в живота си и да оставим настрани цялото напрежение, което като лепкава течност се е впило в душата и тялото ни и не ни позволява да живеем спокойно и щастливо. Ако искате да откриете своя вътрешен мир и да се радвате на дребните неща, просто следвайте проникновените послания на учителя Петър Дънов, които ще ви отведат до мистични и тайнствени кътчета на вашето съзнание и ще ви помогнат да преминете отвъд душевния хаос.

Самосъзнанието

''Силата на едно учение се състои в това да дава правилни методи и да показва природни закони за самовъзпитанието на човека. При самовъзпитанието човек придобива широта на съзнанието си и се учи да пробужда и да развива всички свои дарби и способности. При него, той придобива непоколебима самоувереност, защото вече е прозрял, че не е изоставен сам в света, а има много същества в природата, които го обичат и които той може да обича!'' – Петър Дънов

Доброто идва към нас, когато правим добрини, а хармонията, когото в душата си съхраняваме единствено обич и разбиране към другите. Хармонията идва когато не липсват парчета от тази верига.

''Чисто сърце, светъл ум, необятна душа и мощен дух – това е веригата, с която може да овладеете злото и да бъдете свободни!'' – Петър Дънов

Лъжата разрушаваща нашето щастие и хармония.
За да стигне човек до дълбокото знание как да разкрива тайните съкровища на природата, първо трябва да изхвърли лъжата от живота си. Тя внася всички разногласия и отрови, с които сме развалини. Вследствие на лъжата, с която от векове живее, човек е изгубил правилното схващане на истинския живот. В какво се състои истинският живот? За да реализираме истинския живот и да разрешим противоречията, с които се сблъскваме, необходими са ни - просветен ум, чисто сърце и силна воля. Истинско разрешение на задачата на живота не можем да имаме, докато не постигнем хармонизиране на ума, сърцето и волята.

''Според законите на природата, човек трябва да работи три часа физически труд, три часа да работи за своето сърце, три часа да работи за своя ум, три часа да работи за своята душа и три часа да работи за своя дух!'' – Петър Дънов