Разглеждаме подробно различните видове здраве

  • Сподели:
Разглеждаме подробно различните видове здраве

Когато говорим за здраве, обичайно е много хора да мислят за физическо здраве. Понятието здраве обаче е много по-широко и обхваща и други области от живота ни.

Някои експерти смятат, че за здраве може да се говори само когато тялото е в оптимални анатомични и физиологични условия. Докато други заявяват, че това е фактор или диапазон, за да се определи дали тялото функционира в своите нормални или поне приемливи условия, по такъв начин, че от тази гледна точка здравето се разглежда като граница на определяне.

Съществуват различни дефиниции на това понятие, но една от най-успешните е тази на СЗО, която е оповестена в Преамбюла на Устава на Световната здравна организация, одобрен на Международната санитарна конференция, проведена в Ню Йорк през годината 1946. Това определение, което не се е променило оттогава, потвърждава, че здравето е ''състояние на пълно благополучие, физическо, психическо и социално''.

Шестте основни вида здраве
Има главно шест различни вида здраве, включително физическо здраве, психическо здраве, емоционално здраве, социално здраве, екологично здраве и духовно здраве.

Физическо здраве
Физическото здраве се отнася до състоянието на вашето физическо тяло и доколко добре функционира. То се влияе от нивата на физическа активност, адекватно хранене, почивка, среда и т.н.

Физическото здраве насърчава правилната грижа за нашите тела за оптимално здраве и функциониране. Постигането на оптимално ниво на физическо здраве ви позволява да възпитате лична отговорност за собственото си здраве. Когато осъзнаете физическото си здраве, вие сте в състояние да идентифицирате елементи, в които сте успешни, както и елементи, които бихте искали да подобрите. 

Психично здраве
Психичното здраве е ниво на психологическо благополучие или липса на психично заболяване. Това е ''психологическото състояние на някой, който функционира на задоволително ниво на емоционална и поведенческа настройка''.

Доброто психично здраве не означава само, че нямате психично заболяване. Става дума за това да имате чувство за цел, да се ангажирате с нещата, да се справяте със стреса и неуспехите, да създавате близки взаимоотношения и да сте във връзка със собствените си мисли и емоции.

За да поддържаме психично здраве, трябва да сме уверени и да приемаме себе си. В този случай йога и дихателните упражнения ни помагат да се съсредоточим и да не допускаме негативните мисли в съзнанието си.

Емоционално здраве
Емоционалното здраве се отнася до чувствата на човек, което обхваща всичко за вас. Всъщност управлява всичките ви решения, настроението ви и това кой сте. Всеки един аспект от вас е определящ за това как се чувствате за нещо, какво всъщност се случва в сърцето ви, а не в главата ви.

По принцип, от вашите взаимоотношения през вашето мислене до вашата личност, до това как искате да се покажете в света - всички те се управляват от  емоционалното ви здраве. И ако чувствате мисли за претоварване, безпокойство, стрес, безполезност, това са често срещани негативни емоции, които могат да имат изключително пагубен ефект върху емоционалното ви здраве.

Но ако успеете правилно да разберете себе си и да разберете откъде идват тези негативни емоции, тогава всъщност ще се подготвите за постоянен успех цял живот.

Социално здраве
Социалното здраве е начинът, по който се разбирате с други хора, което включва способността ви да създавате задоволителни междуличностни отношения с другите. Също така се отнася до способността ви да се адаптирате удобно към различни социални ситуации и да действате по подходящ начин в различни условия. 

Ако искате наистина да оптимизирате здравето си, трябва да отидете отвъд физическата и умствената сила и действително да погледнете силата на вашите близки социални връзки. Изследванията показват, че липсата на силни социални връзки ви излага на по-голям риск за здравето, отколкото затлъстяването.

Ако наистина искаме да разберем човешкия просперитет, социалният компонент е от съществено значение. Има 80-годишно проучване на Харвард, проведено върху хора, което показва, че качеството на близките социални взаимоотношения всъщност е най-добрият компонент за здраве и щастие. 

Здраве на околната среда
Здравето на околната среда е научна област, която изучава как околната среда влияе върху човешкото здраве и болести. ''Околна среда'' в този контекст означава неща в естествената среда като въздух, вода и почва, както и всички физически, химични, биологични и социални характеристики на заобикалящата ни среда.

Духовно здраве
Духовното здраве се отнася до притежаването, смисъла и целта в живота; да имате ясен набор от вярвания и да живеете в съответствие с вашия морал, ценности и етика. По същество това означава разбиране и ясна дефиниция за това какво е правилно и грешно, и живот в съответствие с това разбиране.

Човешкият дух е най-пренебрегваният аспект от нашата същност. Точно както тренираме, за да кондиционираме телата си, здравият дух се подхранва от целенасочена практика. Духът е аспектът на нас самите, който може да ни преведе през всичко.

Ако се грижим за духа си, ще можем да изпитаме чувство на мир и цел дори когато животът ни нанесе тежък удар. Силният дух ни помага да оцелеем и да процъфтяваме с благодат, дори изправени пред трудности. 

Допълнителни четири вида здраве
В допълнение към видовете здраве, споменати в предишните редове и които са част от дефиницията на СЗО, има и 4 различни вида здраве, като семейно здраве, сексуално здраве и репродуктивно здраве, професионално здраве и обществено здраве.

Семейно здраве
Човешките същества придобиват много навици в семейството, които до голяма степен определят нашето здраве и следователно благополучие. Ето защо е много важно, освен да се грижите за себе си, като прилагате всички мерки, които, вие също се грижите за най-малките, възпитавайки им здравословни навици, които ще им помогнат да имат по-добро качество на живот.

Доброто семейно здраве влияе положително на членовете му.

Сексуално и репродуктивно здраве
Сексуалното здраве се определя от Световната здравна организация като ''състояние на физическо, емоционално, психическо и социално благополучие, свързано със сексуалността; това не е просто липсата на заболяване, дисфункция или увреждане. За да бъде постигнато и поддържано сексуалното здраве, сексуалните права на всички хора трябва да бъдат зачитани, защитавани и упражнявани напълно''.

Сексуалното и репродуктивното здраве е способността да се наслаждавате на задоволителен сексуален живот без риск от раждане на дете и свободата да решите да го направите или да не го направите. Репродуктивните права се основават на признаването на основното право на всички двойки и лица свободно и отговорно да решават броя на децата, интервала между ражданията, да разполагат с информацията и средствата за това; и правото на постигане на най-високо ниво на сексуално и репродуктивно здраве.

Здравеопазване на работното място
Професионалното здравеопазване е мултидисциплинарен субект, който е фокусиран върху постигане на най-пълно физическо, психическо и социално състояние на работниците при извършване на работа.

Обществено здраве
Общественото здравеопазване е медицина, която не е фокусирана върху клинична специалност в насърчаването, превенцията и интервенцията на здравето от мултидисциплинарна и колективна гледна точка, независимо дали на общностно, регионално, национално или международно ниво, т.е. не е съсредоточено върху индивида, а в колектива.

Прочетете и Мелатонинът и здравето

Полезните храни, които имат лечебни свойства

Пиенето на чай може да удължи живота ни

Духовни упражнения за сила, енергия и здраво тяло