Техниката на говора - ключът към ясното и ефективно общуване

  • Сподели:
Техниката на говора - ключът към ясното и ефективно общуване

Бащата на реториката, гръцкият философ Аристотел написва трактата ''За реториката'', считан за основен текст по ораторско майсторство и общуване и до днес. Техниката на говорене е тънкостта в умението да се взаимодейства и да се насочи фокуса върху практическите ѝ аспекти, като артикулация, интонация, темп, език на тялото и използване на визуални помощни средства.
Техниката на говора е набор от умения, позволяващи да се изразяваме ясно, уверено и разбрано. Тя е от съществено значение за всеки, който иска да комуникира успешно, в професионален или личен контекст.

Елементи на техниката на говора са: 
Правилното дишане е основата на добрата реч и ни осигурява необходимата опора за звука и ни позволява да говорим спокойно и уверено. 
Ясната и отчетлива артикулация е ключова за разбирането на речта и се постига чрез правилното движение на езика, устните и челюстта.
Интонацията ни помага да предадем емоциите и намеренията си и прави речта ни по-интересна и ангажираща. 
Прекалено бързият или прекалено бавният темп на говорене затрудява слушателите. Важно е да се намери баланс, удобен както за нас, така и за публиката ви. 

Езикът на тялото е съществен. Невербалната комуникация е толкова важна, колкото и вербалната. Правилната поза, контактът с очите и жестовете могат да подсилят посланието ни и да ни направят по-убедителни. 
Ползите от добрата техника на говора водят до повишена увереност. Когато говорим добре, се чувстваме по-сигурни в себе си и в способностите си. Получава се по-добро общуване, изразяваме ясно и ефикасно. Говорейки убедително, можем да окажем по-голямо влияние върху публиката си. Добрата комуникация е в основата на ясните взаимоотношения, както в личен, така и в професионален план. 

Можем да подобрим техниката си на говора, чрез практика. Най-важният фактор за подобряване на техниката на говора е практиката. Колкото повече говорим, толкова по-уверени и ефикасни ще ставаме. Наблюдението на другите ни учи как те говорят добре. Да обърнем внимание на тяхната дикция, интонация, темп и език на тялото. Записваме си докато говорим, за да анализираме собствената си реч. Така ще открием области, които се нуждаят от подобрение. Обучението чрез курсове и семинари по техника на говора, спомогат да развием уменията си.
Техниката на говора е ценно умение, спомогащо за постигане на успех в много аспекти от живота. Чрез прилагане на гореизложените стъпки - практика, наблюдение, записване и обучение, се подобрява речта и хората се превръщат в по-уверени и ефикасни комуникатори.

Един от най-влиятелните лектори за успешна комуникация, американецът Дейл Карнеги е известен с книгата си ''Как да печелим приятели и да влияем на хора''. Тя съдържа ценни съвети за ефективна комуникация, включително техника на говорене, за изграждане на по-ефективен разговор и за оказване на по-голямо влияние върху слушателите.

Ето няколко примера за лесно приложение: Говорете от сърце, интересно и с ентусиазьм по темата си. Ако четете от бележки или говорите по механичен начин, веднага ще се усети разликата. Познавайки публиката ще адаптирате речта си към интересите и нуждите ѝ. Какво знаят те вече по темата? Какво биха искали да научат? Използвайте истории и примери, за да илюстрирате вашите гледни точки и да направите речта си по-ангажираща. Хората обичат да слушат истории. Говорете ясно и отчетливо и артикулирайте правилно думите си и говорете с достатъчно силен, плътен глас, за да може публиката да ви чуе и разбере. Поддържайте зрителен контакт с хората, за да ги ангажирате и да им покажете, че сте заинтересовани от тях.

Владейте езика на тялото, изправете се, усмихвайте се и използвайте жестове, за да подчертаете гледните си точки. Вашият външен вид може да говори много за вас. Практикувайте свободно, с увереност говоренето пред публика. Упражнявайте речта си пред огледало или пред приятел. Слушайте внимателно хората, за да разберете техните нужди и виждания. Добрите оратори са и добри слушатели. Емпатия има мястото в отношението към хората и помага да общувате по-ефективно.

Уважавайте всеки участник в комуникацията, дори когато сте на различни мнения.
Наборът от техники на говора са ценен инструмент за хора, които искат да подобрят комуникационните си умения и да окажат силно и дълготрайно публично и индивидуално влияние върху другите. Чрез тях се постига по-добър старт в кариерата, повишава се увереността, самочувствието и настроението. Изучаване и прилагането на техники за говорене е инвестиция в себе си, себеактуализация, която се изплаща богато във времето.

Виж още