Видовете енергии, с които най-често си служат хората

  • Сподели:
Видовете енергии, с които най-често си служат хората

Това, което не виждаме, но винаги съществува около нас, всъщност е тази енергия, която преминава и носи различни заряди във Вселената. Човек постоянно променя своите енергийни вибрации, като в огромен процент от случаите те биват настроени вследствие на неговите емоционални и духовни усещания.

Например чувстваме се гневни и така сякаш точно сега ще избухнем, в този момент енергийният заряд около нас се променя и придобива силата на негативна конфликтна енергия, която би могла да се усети от съвсем малък процент от хората, обикновено от тези, които имат силно развити енергийни радари. 
Така циркулиращата енергия вече има за цел да ни въвлече в някакъв конфликт, в който можем да вложим тази тъмна сила, която е завладяла не само съзнанието ни, но и енергийните ни чакри. Същото нещо се случва, когато човек е прекалено властен, амбициозен и нещастен, тогава енергията, която преминава през тялото му придобива различна сила на вибрациите, като вместо бялата чиста светлина тя се превръща в тъмна сила обладаваща енергийния пояс около нас.

Част от енергиите, които преминават през нас разбира се, носят и положително заредени частици, които в досег с човека променят неговото себеусещане и го карат да се чувства силен, възвишен и изпълнен с енергия. Обикновено протичащата енергия в нас се насъбира вследствие на изживяванията и събитията, които протичат в живота ни. Благодарение на тях ние събираме мъдър опит и непрекъснато променяме честотата на излъчване на тези енергийни вибрации идващи от Вселената. 

Когато например човек изпитва някаква силна болка причинена му от близък човек, той настройва съзнанието си към отмъщение, което от своя страна директно започва да изпива част от положителната енергия в тялото му и да я пренасочва извън него. Тогава обградени от негативни мисли усещаме как подсъзнателно губим контрол върху емоциите си и чувстваме някаква празнота в душата си, което отново се дължи на липсата на частици положителна енергия, които могат да променят начина, по който се чувстваме в този момент. 

Понякога хората се чувстват изтощени, мрачни и изгубени, а главната причина за това е, че някой човек или пък непредвидено обстоятелство е успяло да отнеме огромен процент от положителната енергия, която протича в тялото им и това е основната причина те да си чувстват изхабени и уморени от собствения си живот. Сами разбирате колко е важно постоянно да зареждаме своето тяло с чиста енергия и да не допускаме енергийните вампири и мрачните мисли да отнемат духовната ни свобода и да ни карат да се чувстваме излишни.

Когато ни е страх или пък се чувстваме изоставени и тъжни енергията започва да променя своя облик и ако до този момент в тялото ни и около нас е циркулирала чиста бяла енергия, вследствие на негативните емоции, които протичат в тялото ни, тя светкавично се е променила. Човек определя енергийните вибрации, които ще преминат през него, като в повечето случаи те са вследствие на нашето емоционално усещане и духовен баланс, който често губим и именно тогава настъпва и сблъсъкът на енергийно заредени отрицателни частици, които биха могли да бъдат усетени от останалите хора, особено тези, които притежават някакви специални свръх висши дарби и могат да погледнат отвъд видимото за човешкото око.