Песимизмът сериозно вреди на вас и вашето здраве

  • Сподели:
Песимизмът сериозно вреди на вас и вашето здраве

Оптимизмът и песимизмът не са просто нагласи или особености на характера – те са избор (без значение колко е осъзнат). И както знаем, след всеки избор, който правим, има последствия за нас. Днес ще ви разкажа за вредните последствия от песимизма.

Нека първо се обоснова какво аз наричам песимизъм. Това е насочването на фокуса на съзнанието към негативни мисли и негативни емоции през по-голямата част от времето.

Какво значение има в какви краски мислим и как се чувстваме?

Опорната точка, от която ще тръгна, е мисълта, че не е важно какво ни се случва, а как го приемаме. Всички събития – минали, настоящи и бъдещи - в нашия живот са събрани в една книжка за оцветяване и ние (а не някой друг) изпълваме очертанията с различни нюанси. Рембранд е рисувал с 200 нюанса черно. А ти?...

Когато ни се случи (или предстои да се случи) дадено събитие, осмисляйки го, ние го оцветяваме в съответствие с личната си интерпретация за него. Тези мисли и гледни точки пораждат в нас определени чувства и нашето отношение става вече емоционално наситено.

Нахалната мисъл в нашите глави, която не ни дава мира и гръмогласно ни обяснява "какво се е случило" (според нашия поглед, a не според реалността) и засилващото се чувство, което напира в нас, стават мотиватор на нашето поведение и реакция на тялото. Мислите за неуспех, провал и липсата на смисъл често провокират едно пасивно поведение – "Няма да го направя", "Няма да опитам", "Няма да положа усилие". Естествено, това няма как да доведе до случвания и до някакво развитие и има силно ограничаващ и ограбващ ефект върху живота на конкретния човек.

Песимизмът ограбва не само по отношение на възможностите за развитие, но и по отношение на междуличностните отношения. Негативно настроените хора значително по-често се обиждат и гневят на другите, което, от своя страна, води до конфликти или избягване.

Когато избираме (съзнателно или не) да интерпретираме събитията през негатива, в нас се пораждат негативни чувства, негативните емоции активират различни хормони (предимно на киселинна основа), които при продължителен синтез водят до поражения върху нашето тяло.

В резюме, вредите от песимизма са следните: психично напрежение вследствие на силния интензитет на негативните мисли; емоционален и физически дискомфорт, който може да доведе и до по-сериозни увреждания; пропускане на възможности за реализация и развитие; проблеми в междуличностните отношения.

Звучи си като сериозна вреда. Нали?... И каква е причината все пак хората да избират песимизма? Каква полза им носи той? На този въпрос повечето песимисти отговарят с "Предпазва ме от разочарование". ?!?...Обърках се... Кого предпазва от разочарование песимизмът? Онези хора, които са перманентно разочаровани от себе си, от другите и от света като цяло ли? Онези хора, които предимно мрънкат, оплакват се и гледат свъсено, защото са разочаровани?!?... По мое мнение не им се е получило. Нещо там някъде в изпълнението на тази идея жестоко се е прецакало. Имате ли План Б?

Нека ви предложа една алтернатива. Един простичък експеримент. В продължение на една седмица опитайте нещо различно.

• Търсете обяснения на ситуациите, които са по-благоприятни за вас. Оцветявайте с по-светли нюанси. Избирайте внимателно мислите си така, както избирате дрехите си за празник.

• Избирайте онези мисли, които ще ви карат да се чувствате добре. Това е една от най-добрите инвестиции в живота.

• Фокусирайте се върху възможностите, а не върху невъзможностите. Последвайте една от многото възможности пред вас и вижте къде би могла да ви отведе.

• Преди да осъдите другите, се опитайте да ги разберете. Ако ви е трудно да го направите, а дори и да не е, попитайте ги.

• Водете си дневник през тази експериментална седмица. Записвайте си промените, които настъпват във вас – в начина ви на мислене, настроенията, чувствата, взаимоотношенията с другите и личната успеваемост. В края на тази седмица е важно да си отговорите на един много простичък въпрос – Ще опитате ли за още една?

Автор: Радост Николова / Gnezdoto.net