Недуховният човек е с ограничени възможности да вижда отвъд материалното

  • Сподели:
Недуховният човек е с ограничени възможности да вижда отвъд материалното

Всеки човек има възможността да се докосне до необятната Вселена и да изпита божествената сила, но разликата между хората и техните нива на духовно развитие се състои именно в избора, който вече са направили. Ще разгледаме тези хора, които не успяват да се докоснат до тази тайнствена сила и отричат напълно онова, което е невидимо за човешкото око.

Недуховният човек е напълно сигурен, че в заобикалящия го свят не съществува нищо друго, освен това, което би могъл да види и да пипне, което е и причината да бъде напълно ограничен от към енергийни контакти с Вселената!
Недуховният човек възприема само външната обвивка – физическата и не вярва, че под нея се крие нещо много по-ценно, което ни ръководи и пише съдбата ни!
Недуховният човек не може да се докосне до тайнствените светове на Вселената, тъй като е вглъбен единствено в случващото се около него, но без да си задава излишни въпроси, относно зараждането на живота и края на земния ни път – смъртта!
Недуховният човек е по-приближен до материалния аспект на живота и това е причината да не разбира онзи много по-задълбочен смисъл на собственото си съществуване!

Недуховният човек е изолиран от усещането, че около нас има по-висша сила, облечена в духове, ангели пазители, невидими закрилници и дори божествени създания, помагащи ни да открием смисъл в това, което виждаме и усещаме!
Недуховният човек е концентриран единствено върху най-простите сетива, като обоняние, слух, вкус, зрение и осезание, като напълно изключва възможността да съществуват и други усещания в човешкото тяло, които да изпълват душата ни с енергия и да я отвеждат на различни тайнствени места!
Недуховният човек живее с мисълта, че реалността е това, което вижда и под нея не присъства друга материя, носеща много по-величествени идеи и подсказваща ни колко съвършен всъщност е човешкият живот!

Недуховният човек винаги залага на своята физическа сила, като напълно изключва възможността да използва вътрешната си такава, просто защото не вярва в нея и не се стреми да се докосне до тази душевна трансформация, имаща за цел да ни предаде висша мъдрост и познания. Залагащ единствено на своята физическа сила този човек е ограничен от способността до контролира огромна част от своите сетива, чувства и емоции, а това е и причината да действа много по-агресивно и непремислено във всяка по-напрегната житейска ситуация от своя живот!
Душата е тази обвивка от човешкото същество, която не подлежи на гниене, на разпад и смърт, всъщност тя е източник на мъдростта, познанието, силата, разумът и Божията ръка.

Духовният човек е смирен, обгърнат от светлина и докоснат от Бог. Той знае, че под тленната обвивка има нещо много по-важно, а именно душата ни - нашият билет за следващите земни пътувания!

Виж още