Защо е по-добре да имаш успели хора около себе си (отколкото да им завиждаш)

  • Сподели:
Защо е по-добре да имаш успели хора около себе си (отколкото да им завиждаш)

Заобикалянето ни с успели хора ще ни даде възможност да продължим да напредваме в лично и професионално отношение.

Бизнесменът Джеф Безос е заявявал, че обграждането му с правилните хора е основен аспект за постигането на успех. Трудно да се стигне до върха сам, изкачване, за което ще са необходими напътствията и познанията на шерпа, както и на други опитни планинари. В тези случаи това, което е наистина ценно, е, че всеки от членовете на екипа притежава едно или повече качества, за да може, като ги обединява и допълва, да умножи капацитета за групов импулс. Именно идеята за взаимното допълване на екипа движи целия механизъм, тъй като е невъзможно един и същи човек да бъде брилянтен във всяко отношение.

За Майте Марото, генерален директор на Iris Global, когато управлявате екип, това, от което се нуждаете, е да знаете, че разполагате с най-доброто във всяка област – технология, медицинска помощ, човешки ресурси и т.н. – и тя признава ''обградете се с хора, които допринасят и предизвикват другите''. Всяка работа ще изисква поредица от технически или твърди умения. Но отвъд тях има други умения, наречени меки, които не могат да бъдат демонстрирани с просто око, но които компаниите и работодателите все повече ценят. Те ще бъдат от съществено значение за поддържането на здравословна работна среда от социална и психологическа гледна точка. За Марото единственият начин да расте е да продължи да учи ден след ден и затова тя трябва да се обгради с интелигентни хора, които са не само умни, но и готови да допринесат с други гледни точки, други перспективи или визии, които обогатяват останалите хора. По същия начин тя високо цени смелостта, когато са изправени пред нови предизвикателства, ''че защитават своите идеи, но че след консенсус защитават общото споразумение със същата енергия''. Други качества, които тя смята за основни, са сътрудничеството и ентусиазма, разнообразието по отношение на пол, начин на живот, опит или възраст – за нея едно от големите знания, които е получила в настоящия си професионален етап – е това, че работникът търси добър баланс между личната и професионална среда, защото ''колкото по-щастлив е някой, толкова по-добре ще си сътрудничи и толкова повече ще допринесе''.

В един идеален свят тази група от хора би живяла с потупвания по рамото, добри думи и жестове на подкрепа, но понякога реалността е много различна и възникват съперничества и завист, които спъват развитието. В тези случаи несигурните хора с прекомерна нужда от контрол ще се чувстват застрашени или ще се страхуват да не загубят позицията си. ''Конкуренцията може да бъде положителна, тъй като може да мотивира хората да работят по-усърдно за постигане на целите, но също така може да бъде прекомерна и следователно да стане вредна както за служителите, така и за компанията'', обяснява Макарена дел Кохо, общ здравен психолог в Психологическия институт Cláritas.

И, според психолога, в зависимост от начина, по който компанията подхожда, ако се фокусира върху заплахата от уволнение, негативни икономически последици или лоши трудови отношения, това ще се отрази негативно на служителите, тяхното представяне и психическото здраве. По този начин, в случаите, в които служителите стават повече съперници, отколкото колеги, в допълнение към големите конфликти и лошата работна среда, могат да възникнат чувства на провал или неспособност, което да доведе до психологически дискомфорт като тревожност или депресия.

За да избегне достигането до тази точка, Марото счита за необходимо да създаде среда, която осигурява сигурността, че различията ще бъдат добре приети, така че от конструкцията, но също и от критиката, всеки да може да си сътрудничи и да покаже своята преценка. В противен случай това само ще подхрани егото и ще доведе до ригидност. Освен това фирмените стратегии трябва да се ръководят от етика и уважение. ''Политиката на компанията трябва да предава ентусиазъм и мотивация, правилата трябва да са ясни и всички служители да са при еднакви условия. Важно е да има индивидуални и групови награди за генериране на по-голямо единство на екипа.''

Виж още